Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SJØAREAL: Planområdet, som vist omtrentlig på bildet, inkluderer også et stykke av sjøarealet. Foto: Google

Her vil finansmann bygge 40 boliger

Boligene skal tilpasses og utformes «med respekt for kulturmiljø og omkringliggende landskap og naturmiljø».

Tore Årdal

mandag 17. juni 2019 19:23 (Oppdatert 20. august 2019 22:21 )

På vegne av Harald Mowinckel Troye har plankonsulenten Opus Bergen fremmet planforslag for et område i Åstveitveien ved Våganeset i Åsane. Planområdet er ca. 39 dekar, og er i vest hovedsakelig avgrenset mot Åstveitvågen.

– Intensjonen med planen er å legge til rette for en god arealutnyttelse for en bebyggelse som blir tilpasset og utformet med respekt for kulturmiljø og omkringliggende landskap og naturmiljø, heter det i kunngjøringen fra Plan- og bygningsetaten.

Det skisseres inntil 40 boenheter innenfor planområdet. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for 18 nye boenheter i form av punkthus, 16 enheter som rekkehusbebyggelse eller en blanding av rekkehusbebyggelse og terrassehus samt 6 rekkehusenheter.

Reguleringsplanen ble behandlet i Bergen bystyre 30. januar.

I sør grenser planområdet mot et område som er regulert til «allmennyttig formål» i gjeldende plan, tidligere «Sjømennenes helseheim Vestlandet». Området er i dag i bruk av Våganeset barnehage og Åstveit helsesenter AS. I vest strekker planområdet seg ned til Åstveitvågen og inkluderer et stykke av sjøarealet her, og inkluderer også deler av friluftsområdet ved sjøen.

Mot nord og øst grenser planen til friluftsområdet rundt Åstveitvatnet og et mindre friområde regulert til golfbane i gjeldende plan. Sørvest for planområdet, på Våganeset, ligger et eksisterende boligfelt. I Åstveitvågen ligger en etablert småbåthavn.

Harald Mowinckel Troye er privat investor og Partner i investormiljøet Tripod Capital Collective som investerer i oppstarts og vekstbedrifter.

– Han har tidligere vært Managing Partner i Private Equity selskapet Borea i 12 år, og har mer enn 30 års erfaring fra den norske og internasjonale kapitalforvaltningsindustrien. Han har vært CFO i Vesta (Tryg) og har holdt ledende posisjoner i det svenske forsikringsselskapet Skandia og DnB Asset Management. Han har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra the Universitiy of Southern California. Han har lang erfaring fra et bredt spekter av styreposisjoner, heter det på hjemmesiden til Nord Kapitalforvaltning, hvor han er leder av Investeringskomitéen.

Innenfor planområdet ligger også Åstveitveien 61, som Troye – ifølge Bergens Tidende – solgte til Frode Hølleland i 2011.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no