Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

POLITISK BESLUTNING: Det vil til sist være en politisk beslutning om omregulering fra offentlig område til boligområde er ønskelig. Foto: Google

Her vil Midgard Gruppen bygge boliger

Den sjønære tomten er parkmessig opparbeidet, og har vært regulert til offentlig område siden 1972.

Tore Årdal

onsdag 5. juni 2019 0:01 (Oppdatert 13. september 2019 1:24 )

På vegne av Midgard Gruppen har Link Arkitektur bestilt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for en 20,5 dekar stor tomt i Eidsvåg. Av henvendelsen fremgår det at forslagsstiller ønsker «å regulere tomt til boligformål samt uteområde og parkeringsplass for Eidsvåg kirke».

Forslagsstiller ønsker å undersøke muligheter og begrensninger på tomten nærmere før det utarbeides skisser/planinitiativ.

Området var tidligere eid av Eidsvåg Fabrikker AS og senere Eidsvåg Fabrikker Utvikling AS, før den høsten 2018 ble overdratt til Kirketomten AS.

Bergen kommunen er fester av tomten Ifølge grunnboken ble festekontrakt med festetid på 99 år inngått i 1977.

– Byplan har tatt kontakt med Eiendomsavdelingen på Etat for bygg og eiendom og bedt om å få oversendt kontrakten. Det må klargjøres hvilke bestemmelser og vilkår som ligger i festekontrakten. Festeavtalen er privatrettslig og i utgangspunktet ikke plantema, men forholdet bør avklares før eller i løpet av et eventuelt planarbeid, heter det i referatet fra veiledningsmøtet.

Der fremgår det også at tomten består av et parkmessig opparbeidet område som har historisk sammenheng med den gamle fabrikken og med kirken. Sistnevnte ligger der direktørboligen til fabrikken lå. Det er også to parkeringsplasser sør på tomten.

– Området har vært regulert til offentlig område siden 1972. Kirka ble bygd i 1982, fremgår det av referatet.

Det er en rekke temaer som må avklares før det eventuelt kan bygges boliger på den sjønære tomten. I tillegg til forholdene rundt festekontrakten må kommunen blant annet «ta stilling til om omregulering fra offentlig område til boligområde er ønskelig».

– Her behøver planmyndigheten innspill fra kommunens øvrige organer for å gjøre en best mulig vurdering, og til sist vil det være en politisk beslutning. Etter byplans vurdering er det ikke nødvendigvis motstrid mellom formålet offentlig område i gjeldende plan og byfortettingssone i ny KPA, derfor vil eldre reguleringsplan fortsatt kunne regnes som gjeldende når ny KPA vedtas, uttalte Byplan i møtet.

I tillegg kommer utredninger/analyser om barnetråkk, naturmangfold, støy, ROS, flomfarevurdering, kulturminnedokumentasjon, VA-rammeplan og arkeologiske undersøkelser.

Dersom det skal startes opp planarbeid må det utarbeides planinitiativ og avholdes oppstartsmøte. Byplan anbefaler at punktene i referatet følges opp i et eventuelt planinitiativ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no