Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

MULIGHETER: Midgard Gruppen ser muligheter i

Her ser Midgard Gruppen muligheter

Midgard Gruppen ønsker påbygg med nye boenheter samt felles takterrasse i Nøstegaten 42. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke forslaget.

Tore Årdal

fredag 13. desember 2019 0:14 (Oppdatert 27. januar 2020 23:19 )

På vegne av Midgard Gruppen bestilte Yr Arkitekter i november forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nøstegaten 42. Eiendommen består i dag et bygg fra 1936 på 8 etasjer. Bygget har et bruksareal på 1 719 kvadratmeter, og rommer 12 boenheter. Det er utleie av næringslokaler i første etasje og utleieboliger i øvrige etasjer.

– Toppetasjen består i hovedsak av boder, og tiltakshaver ønsker å etablere boliger for salg i disse etasjene og reetablere boder for utleie i byggets kjeller. I tillegg planlegges det å etablere en felles takterrasse for beboerne i hele bygget, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Tiltaket består av utvidelse gjennom påbygg samt fasadeendring, og vil gi fire nye boenheter.

PBE er ikke positiv til planen. I forhåndskonferansen uttalte etaten at den ikke kan se «at det er anledning til å anbefale å omsøke et påbygg til eksisterende bebyggelse med et omfang som vist i innsendt materiale». Dette av hensyn til etablert byromsstruktur og dimensjon/skala på øvrig bebyggelse i området.

– Tidligere industribebyggelse/ny boligbebyggelse langs sjø har i dag en langt større dimensjon enn den verneverdige bebyggelsen i området. Det er etter vår vurdering viktig å unngå en ytterliggere forskyvning i størrelse, høyde og skala for å unngå å forringe opplevelsen av gateløpet langs Nøstegaten. Samtidig vil det være viktig at ikke bebyggelsen fremstår som en høy og sammenhengende vegg langs sjø, uttalte PBE.

Hjemmelshaver til eiendommen er Nøstegaten 42 AS, som ifølge Purehelp.no eies av Andreas Neumann Meyer.

Årsregnskapet for 2018 viser driftsinntekter på ca. 2,7 millioner kroner og et overskudd før skatt på 1,2 millioner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Eiendomsinvestorene kaster seg over sentrum

Nyheter / onsdag 29. januar 2020

Anbefaler å droppe kjøp i Nøstegaten

Nyheter / mandag 27. januar 2020

Vil ruste opp Rådhuskvartalet

Nyheter / søndag 26. januar 2020

OBOS selger 62 utleieleiligheter

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nytt treff for de unge i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Ny sjef i Norconsult i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no