Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FAMILIEBOLIGER: Opphus AS ønsker å legge til rette for etablering av familieboliger på tomten. Foto: Google

Her vil Opphus bygge familieboliger

Ved bybanestoppet på Paradis ønsker Opphus å legge til rette for etablering av familieboliger med næringsareal i første etasje.

Tore Årdal

mandag 4. mars 2019 10:40 (Oppdatert 7. mai 2019 19:05)

På vegne av Opphus AS har TAG arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et 6,6 dekar stort planområde i Nesttunveien 14. Planområdet ligger sentralt ved bybanestoppet på Paradis.

– Det er ønskelig å legge til rette for etablering av familieboliger på tomten. Opphus har sitt hovedengasjement i å utvikle tomter for familieboliger i sentrale bystrøk, og fremlegger med dette planinitiativet en tomt som er velegnet til dette formålet grunnet dens beliggenhet og tilgjengelighet, størrelse og form, nærmiljø og nabolag, skriver TAG arkitekter til PBE.

Planområdet er ikke regulert, men ifølge arkitektselskapet er planen i tråd med overordnet plan og er ikke omfattet av forskrift om konsekvensutredninger.

– Hovedformålet i fortettingsprosjektet er boligbebyggelse i form av ca. 28 rekkehus på 3 etasjer, med næringsareal i 1. etasje, p-kjeller i underetasjen, samt tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen er planlagt med en geometri som gir et skjermet, felles tun mellom boligbyggene, med gode sol- og støyforhold, og som alle inngangspartiene henvender seg til, heter det i bestillingen.

Tilkomst til prosjektet er tenkt fra Tjernveien i sørlig del av planområdet. Grunnet nærhet til Bybanen ønsker tiltakshaver en parkeringsdekning på maks 0,6 p-plasser per 100 kvadratmeter bruksareal eller lavere.

– Tomten ligger sentralt på Paradis, og er vestvendt og solrik. Den har en beliggenhet langsmed Bybanen, og ligger i tillegg i nærheten av skole, barnehage, arbeidsplasser, friluftsområder og de fleste servicefunksjoner, påpeker TAG arkitekter.

Nesttunveien og Bybanen fører med seg en del støy. Planområdet ligger delvis innenfor rød støysone og i sin helhet innenfor gul støysone. Dette er tenkt håndtert ved å la bygningene skjerme utearealene. Alle boliger vil få soverom på stille side.

Eksisterende næringsbygg på tomten er planlagt revet, og skal erstattes «med en miks av konsentrert boligbebyggelse og forretning».

– En ser for seg en løsning hvor det etableres parkeringsgarasje i bunn, en næringsetasje som møter nivået til bybanetrasé og vegbane og rekkehusbebyggelse over næringsbebyggelsen. På denne måten løftes boligene vekk fra vegen og bybanen og møter et felles uteoppholdsareal på den andre siden, skriver arkitektselskapet.

Uteoppholdsarealet er tenkt som et tun i sentrum mellom bygningskroppene, «med gode lysforhold og avskjermet fra støy fra bybanetrasé og vegbane».

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Disse eier mest i Bergen

Nyheter / torsdag 23. mai 2019

Entra må kutte ved Media City

Nyheter / tirsdag 21. mai 2019

Vil urbanisere dette området

Nyheter / mandag 20. mai 2019

Citybox åpner nytt hotell på Danmarks plass

Nyheter / torsdag 16. mai 2019

Nominert til pris for unge og lovende

Nyheter / torsdag 16. mai 2019

Utleier tapte sak om forsømt vedlikehold

Nyheter / onsdag 15. mai 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no