Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

RETT I RETUR: Hordaland tingrett opphevet begjæring om tvangssalg av eiendommer som tilhører eiendomsinvestorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen, som er siktet for økonomisk kriminalitet. Lagmannsretten krever at tingretten behandler saken på ny. Foto: Wikimedia/David40226543 Lisens: CC BY-SA 3.0

Hordaland tingrett får pepper etter å ha stanset tvangssalg av eiendom

Hordaland tingrett kritiseres av Gulating lagmannsrett etter å ha stanset tvangssalg av eiendommer som tilhører eiendomsinvestorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen, som begge er siktet for grov økonomisk kriminalitet.

Thor Arne Brun

torsdag 17. november 2022 10:53 (Oppdatert 15. februar 2023 23:12 )

I slutten av oktober ble eiendomsinvestorene Per Arne Hanakam og Tor-Erik Nielsen pågrepet i sine hjem i en stor politiaksjon. De er siktet for grov økonomisk kriminalitet. Sentralt i saken står påstander om at de to skal ha hentet inn store millionbeløp fra private långivere. Mange har ikke fått igjen pengene sine.

Kreditorer har krevd tvangssalg av flere eiendommer som eies av Hanakam og Nielsen. I oktober i fjor besluttet Hordaland tingrett tvangssalg av eiendommene etter begjæring fra kreditorer, og at salget skulle gjennomføres ved bruk av medhjelper. Advokat Alf-Erik Jentoft ble oppnevnt som medhjelper.

Totalt er det snakk om tre eiendommer i Bergens-området. På alle eiendommene er det registrert et titalls utleggsforretninger, samlet på rundt 3,7 millioner kroner.

Tingretten: Saken heves

Advokat Jentoft anbefalte i mars i år å heve saken, fordi kjøpesummen ikke ville være høy nok til å gi dekning til foranstående heftelser, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20.

Loven sier at «Salget kan bare gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav blir dekket (…) Dersom medhjelperen mener at det ikke kan oppnås bud som tilfredsstiller første ledd, skal medhjelperen underrette saksøkeren og tingretten.»

Kreditoren som hadde begjært tvangssalget, fremsatte innsigelser mot heving av saken. I august i år valgte likevel tingretten å heve saken.

Kreditoren anket kjennelsen, og saken havnet dermed hos Gulating lagmannsrett. I en dom fremgår det at lagdommerne skroter tingrettens avgjørelse, og sender den i retur til tingretten for ny vurdering.

– Mangler ved avgjørelsen

Gulating lagmannsrett innleder sin kjennelse med å bekrefte lovens bestemmelse i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20. Men derfra og ut får Hordaland tingrett kritikk for hvordan de har håndtert saken.

– Tingretten har utelukkende gjengitt opplysninger gitt av medhjelper, for deretter å konkludere med at det ikke vil være mulig å oppnå en salgssum som dekker foranstående heftelser og saksøkerens krav. Tingretten har hverken redegjort for eller vurdert innsigelsene fra (kreditoren, red. anm.). Tingretten har heller ikke fulgt opp eller kommentert begjæringen om å stille saken i bero, skriver Gulating lagmannsrett og fortsetter slik:

– Etter lagmannsrettens syn foreligger det mangler ved avgjørelsen som hindrer prøving av anken.

Hensynet til partene tilsier at kravet bør prøves på nytt i tingretten, mener lagmannsretten, som etter dette har valgt å oppheve tingrettens kjennelse.

Kjennelsen i Gulating lagmannsrett er enstemmig, og begjæringen om tvangssalg må derfor opp i Hordaland tingrett på nytt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no