Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

STORT PROSJEKT: Bonava utvikler Bergensmeieriet på Minde. Ill.: MAD arkitekter

I dette bergensområdet skal det bygges 550.000 kvadratmeter

I dag er Mindemyren et grått og nesten folketomt område. Nå skal flere eiendomsaktører bidra til å skape en levende minibydel.

Tore Årdal

torsdag 24. september 2020 11:08 (Oppdatert 23. oktober 2020 18:15 )

– Mindemyren blir en helt ny og spennende minibydel bare 4-5 minutter unna sentrum. Dette blir en 10 minutters by der du har alt innen gangavstand, og det blir minimalt med biler. I tillegg får området en miljøprofil med blant annet store, åpne områder, sier pressetalsmann Arvid Steen i Bonava.

Anleggsmaskinene ruller inn

I september 2017 kjøpte Bonava Bergensmeieriet på Minde. Snart ruller de første anleggsmaskinene inn på området. Der skal Bonava bygge ca. 600 boliger og 15.000 kvadratmeter næringsarealer. I tillegg kommer 10.000 kvadratmeter renovert næring i administrasjonsbygget og tapperiet.

Bonava er dermed den største aktøren på Mindemyren, som strekker seg fra Solheimsvannet i nord til Kristianborgvannet i sør. Her er det vedtatt en områdeplan som legger til rette for 550.000 kvadratmeter med ny bebyggelse.

Bybanen vil gå her, kanalen som i dag renner under bakken skal graves frem i dagslys, og det er satt av 35.000 kvadratmeter til nye torg og parker. Alt dette gjør at Mindemyren vil fremstå som en helt ny minibydel.

Vil skape noe nytt

– De to nye bybanestoppene som kommer, vil ha veldig mye å bety for Mindemyren, sier Steen.

– Å lage et vanlig kjøpesenter hadde nok vært det enkleste, men vi skal skape noe nytt som Vestlandet ikke har sett tidligere. På tomten til Bergensmeieriet skaper vi en helt ny miks av leiligheter, handel og liv og røre, supplerer regionsjef Andreas Hovden i Bonava.

To av byggene på meieritomten er vernet. De skal renoveres innvendig, men beholde sin gamle 50-talls look.

– Det er få som er klar over omfanget av det vi jobber med, for dette blir stort. Vi bygger et nærsentrum fra grunnen av, med serveringssteder, butikker og mathall. Vi er forbi drømmestadiet, nå blir dette realisert. Vi skal bevare ett av Bergens flotteste bygg; det gamle «Tapperiet» til Tine meierier, sier Hovden.

Naturlig samlingspunkt

Der ønsker Bonava å skape Norges mest spennende mathall, samtidig som Tapperiet blir et naturlig samlingspunkt i den nye minibydelen.

Bonava har fått med seg eiendomsutvikler Vidar Kvassheim, som representerer Tapperiet AS, og har inngått avtale om kjøp av næringseiendommen. Bak Tapperiet AS står eiendomsutviklerne Stadsporten AS og investeringsselskapet Profond i tillegg til Kvassheim.

I lokalet skal man kunne kjøpe matvarer fra boder, eller sette seg ned og spise på et av serveringsstedene. På taket er det planlagt miljøvennlige grønnsakshager og bikuber.

En dagligvarebutikk er også i planene for Tapperiet, men et vanlig kjøpesenter blir det ikke snakk om.

– Vi ønsker at det skal bli liv og røre både på dag- og kveldstid. Samtidig legger vi vekt på at det ikke skal bli et «bråkete» miljø for de menneskene som bor her. Men vi skal bidra til å skape liv. Det kjedeligste jeg ser er leilighetsbygg hvor det er næringslokaler i første etasje som stenger klokken 16. Vi tenker litt mer internasjonalt, og henter inspirasjon fra blant annet boligblokker og bygårder i Danmark og Spania, forteller Hovden.

– Et godt sted å være

Ifølge pressetalsmann Arvid Steen har Bonava allerede solgt 37 av 65 leiligheter i det første byggetrinnet. Dette er ikke bare over halvparten av boenhetene i dette trinnet, men langt flere en forventet.

– Det er både småbarnsfamilier, unge og eldre som har kjøpt boliger. Mindemyren blir et litt annerledes område, hvor det skal være lett å trives. Det er mange som ønsker å bygge gode nabolag og sier at man skal skape et godt nabolag, men på Mindemyren skal Bonava faktisk bygge på en slik måte at beboerne får pusterom og et godt sted å være, også utenfor dørstokken og i nærområdet sitt, sier han.

Nesten 500 BOB-boliger

BOB er også en stor aktør på Mindemyren. På den gamle BIR-tomten (Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap) skal boligbyggelaget oppføre ca. 275 boliger. I tillegg kommer den gamle NRK-tomten, hvor det skal bygges ca. 200 boliger.

– Begge tomtene er under regulering, men det blir bortimot 500 boliger totalt, forteller Ole H. Kleppe, konserndirektør eiendomsutvikling i BOB.

I tillegg kommer ca. 20.000 kvadratmeter næring, som både er nybygg og rehabilitering av det gamle NRK-bygget. NLA Høgskolen skal leie mesteparten av næringsarealene. Det kommer også ca. 13.000 kvadratmeter næringsarealer på BIR-tomten.

Fokus på bærekraft

Kleppe sier at BOB har håp om å starte rehabilitering og ombygging av NRK-bygget i løpet av 2021, og at de første boligene kan være innflyttingsklare høsten 2023. Men dette avhenger av hvor raskt Bergen kommune greier å regulere de to eiendommene.

Han tror uansett at Mindemyren blir et spennende og flott område, hvor det blir høyt fokus på bærekraft.

– Mindemyren får en klar bymessig profil og struktur, som gjør at sentrum utvides mot Kronstad og videre sørover. Det vil oppleves som om byen vokser litt. Bergen har jo en liten bykjerne i forhold til folketallet, sier Kleppe.

Nedslitt område

Bane Nor Eiendom er en tredje aktør som er posisjonert i det store utviklingsområdet.

– Mindemyren er et nedslitt område som nå skal utvikles, og det vil gi både nye boligområder og oppgraderte næringsarealer. Jeg synes kommunen har gjort et godt grep her. Ettersom det er mange aktører og lange reguleringsprosesser, tar det lang tid å få utviklet dette området, men nå er vi i alle fall i gang, sier prosjektsjef Jan Arne Kragset i Bane Nor Eiendom.

Selskapet regulerer et delfelt på Mindemyren sammen med Florvåg Bruk Holding AS og Minde Alle 39 AS.

Store asfalterte flater

OPUS Bergen er utførende konsulent for planleggingen. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ulike sentrumsformål, i henhold til områderegulering for Mindemyren og KPA 2018. Området skal transformeres fra dagens situasjon med store asfalterte flater til bymessig bebyggelse og byrom. Ambisjonen er å mikse funksjoner slik at det skapes et byliv også etter arbeidstid.

Ifølge Kragset kommer det totalt en bygningsmasse på 100.000-120.000 kvadratmeter på dette delfeltet. Av dette utgjør Bane Nor Eiendom sin andel ca. 65.000 kvadratmeter.

– På vår tomt blir det hovedsakelig kontor- og næringslokaler, men det skal også innpasses 100-150 leiligheter inn mot et indre parkområde, fremgår det av hjemmesiden til Bane Nor Eiendom.

Flere aktører

I februar skrev Estate Nyheter at FG Eiendom er enda en aktør som satser på Mindemyren. Selskapet ønsker å utvikle boliger og noe næring/kontor på det 9,5 dekar store planområdet Kanalveien 98.

Det ble avholdt veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten i november i fjor. Der ble diskutert i hvilken grad forslagsstiller kan utfordre områdeplanen på utnyttelse, og hvordan fagetaten tolker illustrasjonsplanen for Mindemyren samt hvor retningsgivende denne er. I tillegg ble det avklart hvilke bestemmelser og retningslinjer i vedtatt KPA 2018 og områdeplanen for Mindemyren som vil gjelde for planen.

Bybane til Fyllingsdalen

Forslagsstiller ønsker å utvikle boliger og noe næring/kontor i planområdet. En innsendt mulighetsstudie viser en variasjon i byggehøyde. De høyeste bygningene er tenkt å ligge mot Kanalveien i sør og nord, mens bygningene i område «B» vil være lavere og følge KPA 2018.

Som nevnt er to nye bybanestopp kritiske suksessfaktorer for Mindemyren som en ny, levende minibydel i Bergen. Den 1. oktober i fjor startet arbeidet med å bygge Bybanen over området.

Bybanen til Fyllingsdalen skal stå ferdig i 2022/23.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Garages huseier vant frem i retten

Nyheter / fredag 23. oktober 2020

De unge møttes på nett

Nyheter / fredag 23. oktober 2020

– Korona har liten innvirkning på behovet for kontoreiendom i Bergen

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Vil bygge over 50.000 kvm på Mindemyren

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Leiemarkedet i Bergen er lite påvirket av COVID-19 

Nyheter / torsdag 22. oktober 2020

Vil bygge 53 boliger i Fyllingsdalen

Nyheter / onsdag 21. oktober 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no