Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SIDEN 1965: Politihuset i Bergen har siden 1965 vært lokalisert i Bergen sentrum i Allehelgens gate, og er hovedkontoret til Vest politidistrikt. Foto: Entra

Jakter lokaler for nytt politihus i Bergen

I desember i fjor ga Regjeringen politiet klarsignal til å gå videre med realisering av et samlet politihus i Bergen. Nå søker Vest politidistrikt etter lokaler.

Tore Årdal

tirsdag 24. januar 2023 11:06 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

– Bergen trenger nytt politihus. Bygningen som er i bruk i dag er nedslitt, og særlig forholdene i arresten må det gjøres noe med. Regjeringen er opptatt av å bruke folks skattepenger mest mulig fornuftig og effektivt, og gjennomgår derfor flere større statlige byggeprosjekter. Bergen politihus var ett av prosjektene vi mener det har vært nødvendig å ta en ekstra runde på, uttalte justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl (Sp) i desember i fjor.

Politihuset i Bergen har siden 1965 vært lokalisert i Bergen sentrum i Allehelgens gate, og er hovedkontoret til Vest politidistrikt. Regjeringen har kommet til at konseptet om et samlet politihus er den beste løsningen for politidistriktet.

Nå søker Vest politidistrikt etter lokaler for nytt politihus i Bergen. Av kunngjøringen fremkommer det at lokalene – i tillegg til å være et hovedkontor som huser politimesteren – skal inneholde funksjonelle enheter, arrest, operasjonssentral og Bergen sentrum politistasjon.

– Lokalene kan være nye eller rehabiliterte. De må holde en alminnelig god kontorstandard og være sikkerhetsmessig egnet for politiets virksomhet. De må være funksjonelle og ha en effektiv arealutnyttelse med god fleksibilitet, fremgår det av kunngjøringen.

Politiet har estimert et totalbehov på ca. 20.000 kvadratmeter BTA, med mulighet for opp- og nedskalering.

Omtrent halvparten utgjør kontorfunksjoner basert på et aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept uten særlige sikkerhetskrav. De øvrige ca. 50 prosentene skal dekke areal til brukerspesifikke funksjoner hvor arealene vil kunne kreve noe utvidet sikring. I dette arealet inngår bl.a. avhørsrom, arrest og garasje for politiets tjenestebiler.

– Politiets operative virksomhet krever at lokalene har god tilgjengelighet. Det er blant annet behov for to separate inn- og utkjøringer og to separate inn- og utkjøringsakser. Det er behov for innvendig parkering for ca. 50 av politiets kjøretøy. Det vil kunne være behov for noe parkeringsareal for politiets øvrige kjøretøy.

Politiets virksomhet krever at lokalene er tilgjengelige, og beliggenhet i nærheten av kommunikasjonsknutepunkt tillegges vekt.

Lokalene ønskes innflyttingsklare senest innen årsskiftet 2027/2028.

Eiendommen hvor er lokalisert i dag, Allehelgensgate 6, eies 50/50 av Entra og Oslo Pensjonsforsikring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no