Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LEIEINNTEKTER: I år forventer Bymiljøetaten samme nivå på leieinntektene for Fisketorget som i 2019. Foto: Visit Bergen / Robert Strand

Jobber med plan for Fisketorget

Frem mot jul vil Bymiljøetaten i Bergen jobbe videre med å legge best mulig til rette for byliv på torgflaten.

Tore Årdal

tirsdag 13. september 2022 23:17 (Oppdatert 3. oktober 2022 15:42 )

Bergen kommune sitt regnskap for Fisketorget viser at eiendommen i fjor genererte leieinntekter på 3,3 millioner kroner. I 2019 – året før vi fikk den første koronanedstengingen i Norge – var leieinntektene på 6,6 millioner, mens de i 2020 var null.

– Grunnen til at vi ikke hadde leieinntekter i 2020, er som resultat av vedtak i bystyret om lokal tiltakspakke under koronakrisen, hvor samtlige leietakere på Torget ble fritatt fra å betale husleie. Prognoser for 2022 tilsier at vi forventer samme nivå på leieinntekter som i 2019, skriver Mette Rekk Alsager – rådgiver Fisketorget i Bymiljøetaten / Forvaltningsavdelingen – i en e-post til Estate Nyheter Vest.

En mulighetsstudie for fremtidens torghandel skulle etter planen sluttføres i 2021. Mulighetsstudien skal svare ut merknad til «Strategi for utvikling av Torget og Mathallen», vedtatt av bystyret 24.10.2019, hvor det ble bedt om at det utarbeides en mulighetsstudie for et levende torg gjennom hele året som kan belyse ulike alternativer der handel og uteservering sammen med andre elementer kan inngå som virkemiddel.

Deler av bestillingen svares ut gjennom utviklingsprosjektet for Fisketorget, hvor det blant annet sees på arealbruken, offentlige sitteplasser og nye torgboder.

– Arbeidet med mulighetsstudien har gått litt i rykk og napp, spesielt pga. koronapandemien. Vi vil frem mot jul blant annet jobbe videre med et forslag til kommunal organisering av Fisketorget, for å legge best mulig til rette for byliv på torgflaten i tiden fremover, skriver Alsager i e-posten.

I årsrapporten til Bergen kommune påpekes det at sommersesongen 2021 ble bedre enn foregående sommer «da de fleste leietakerne opplevde vekst i omsetningen».

– Svikt i besøk av utenlandske turister førte likevel til at omsetningen endte et godt stykke fra nivået fra siste normalår (2019). Bymiljøetaten har jobbet aktivt for å legge til rette for eventuell alternativ bruk på arealene som ikke var i bruk av leietakere, samt jobbet med alternative aktiviteter for å stimulere til økt besøk på torgflaten, noe som blant annet resulterte i at Bergen Julemarked inkluderte torgflaten i 2021-versjonen av julemarkedet, heter det i årsrapporten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no