Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?

Artikkelen er skrevet av partner Olav Pedersen og Advokat Ingrid Kyvig i Advokatfirmaet Harris. Bystyret i Bergen vedtok den 19. juni 2019 et prinsippvedtak for forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (et såkalt forutsigbarhetsvedtak). Selve vedtaksteksten fremstår ikke kontroversiell i seg selv. I underliggende fag-/ og byrådsnotat tas det imidlertid til orde for at man i … Fortsett å lese Kan utbyggere pålegges å bekoste bybaneutbygging i Bergen?