Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VIDEREUTVIKLER: Midgard Gruppen ønsker å videreutvikle og bygge opp under Simonsviken som en ren næringspark, basert på dagens virksomheter / leietakere. Foto: Midgard Gruppen

Kjøpte Simonsviken Næringspark – nå vil de utvide

Midgard Gruppen har startet jobben med å ta ut noe av det store utviklingspotensialet for eiendommen.

Tore Årdal

torsdag 25. august 2022 9:09 (Oppdatert 9. november 2022 12:19 )

I desember i fjor skrev Estate Nyheter Vest at Tom Haukedal, Rune Svendsen og familien Westfal-Larsen hadde solgt Simonsviken Næringspark til Midgard Gruppen. Eiendommen er beliggende på Laksevåg – kun 5 minutter fra Bergen sentrum

Næringsparken består av over 45.000 kvadratmeter industri- og lagerlokaler og i overkant av 2.100 kvadratmeter kontorlokaler.

Eksisterende bebyggelse består av næringsbygg med flere haller med 16 meters takhøyde, og er ett av de største næringsbygg / næringskomplekser i Bergen.

Opprinnelig var dette en industrieiendom, men etter en omfattende rivings- og restruktureringsprosess fremstår eiendommen i dag som en næringspark, som fremdeles har et stort utviklingspotensial.

De nye eierne har allerede satt i gang arbeidet med å hente ut noe av dette potensialet. På vegne av Midgard-Gruppen har Holon Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE). I henvendelsen skisseres det 3.000 kvadratmeter nytt næringsareal / lagerbygg.

Les også: Midgard Gruppen kjøpte eiendommer for 3 milliarder i fjor

Planinitiativet som fremmes, er i all hovedsak å videreføre dagens virksomheter. Det legges ikke opp til detaljhandel eller bolig.

Dagens virksomheter i Simonsviken Næringspark består av ca. 30 ulike leietakere. Hovedtyngden er innen håndverk og det semiindustrielle feltet.

Eksempler på leietakere er Den Nationale Scene (DNS) med sitt nye lager / verksted, Grønneviken AS sitt industriverksted for opplæring og arbeidstrening, et bilverksted, et treningsstudio, øvingslokaler, en byggevaregrossist (Byggmakker) og Envir sitt store renseanlegg i den store industrihallens sørlige del og bruk av kaiene i nord.

I næringsparken er det i dag ca. 500 arbeidstakere.

PBE skriver i et notat at det har pågått planarbeid med konsekvensutredning for Simonsviken Næringspark siden 2014. Fra oppstart av planarbeidet i 2014 har planprogrammet blitt endret flere ganger.

– Opprinnelig var det mål å etablere blant annet boliger i området, og foreta en omfattende transformasjon, men etter hvert ble planprogrammet dreid mer mot utviding av eksisterende næringsvirksomheter og supplering av nye. De siste planprogrammene har inneholdt en rekke utbyggingsalternativer. Våren 2022 avsluttet Bergen kommune plansaken, skriver PBE.

Les også: Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Høsten 2021 fikk altså Simonsviken Næringspark AS nye eiere. Midgard Gruppen ønsker å videreutvikle og bygge opp under Simonsviken som en ren næringspark, basert på dagens virksomheter / leietakere, som i stor utstrekning har lange leieavtaler (10-20 år).

– Det legges ikke opp til større utbygginger, men å bevare og videreutvikle dagens virksomheter innenfor eksisterende anlegg og bygninger. Planforslaget som nå legges frem fokuserer på å ta vare på og oppgradere eksisterende bygg, fremfor å rive og bygge nytt. Det foreslås kun å legge til rette for en avgrenset utbygging i nord i tilknytning til dypvannskaien. Kaien er allerede godkjent utvidet, fremgår det av notatet fra PBE.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bergen-aktør med storkjøp i nord

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Transaksjoner i Bergen: – Økt interesse for bolig

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Lavere leiekostnader og CO2-utslipp på Kokstadflaten

Nyheter / torsdag 30. november 2023

Fortetting på Kristianborg bybanestopp på høring

Nyheter / tirsdag 28. november 2023

Vant arkitektkonkurransen på Nygårdstangen

Nyheter / mandag 27. november 2023

Nygaarden hedret med Arkitektur- og byformingsprisen

Nyheter / fredag 24. november 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no