Kommentar til Byrådens svar om ny KPA

Artikkelforfatterne er advokat Ingrid Kyvig, advokat og partner Olav Pedersen og advokat og partner Stig J. Harris i Advokatfirmaet Harris. Vi ønsket å belyse de prinsipielle demokratiproblemene saken reiser. Dette opplever vi ikke byråden svarer på. Spørsmålet er om forslaget til KPA som er presentert er et egnet virkemiddel til å møte de utfordringer Bergen … Fortsett å lese Kommentar til Byrådens svar om ny KPA