Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FORFALLER: Eiendommene til kommunen forfaller. Nå skal rådhuset pusses opp. (Arkivfoto)

Kommunens eiendommer må
pusses opp for 7,5 milliarder

BERGEN: Bergen kommune har tilstandskartlagt de fleste av sine eiendommer. Kartleggingen avdekker et enormt vedlikeholds- og moderniseringsbehov. 

Torgeir Hågøy

fredag 5. februar 2016 7:29 (Oppdatert 19. februar 2018 11:24 )

– Vi har tilstandskartlagt 906.000 kvadratmeter av vår eiendomsmasse. Dette er det meste av våre eiendommer, sier avdelingsleder ved Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune, Knut Folkestad.

Ville ha alt på bordet
Fra før har det vært kjent at tilstanden til en rekke av byens skolebygg har vært dårlig, noe som kraftig ble belyst etter en tilsynskampanje i regi av Arbeidstilsynet i 2011.  Flere av skolene ble stengt og mange elever må gå på erstatningsskoler i påvente av ny eller totalrehabilitert skole. Mange prosjekter pågår og flere vil komme i årene som kommer. For å avdekke tilstanden ved den samlede bygningsmassen til kommunen har derfor Etat for bygg og eiendom de siste fire årene systematisk gått gjennom det meste av kommunens samlede eiendomsmasse. Vi snakker om både skoler, barnehager, sykehjem, idrettshaller, kulturbygg, samt en rekke andre eiendommer. Her er det vurdert alt fra tekniske anlegg og byggets tilstand, men også forhold som handler om inneklima og ulike helse, miljø og sikkerhetsperspektiver.
– Vi har tilstandskartlagt cirka 460 bygg som fremkommer i 295 rapporter. Dette er en grundig og omfattende kartlegging hvor målet har vært å få alt på bordet, sier Folkestad.
Han forteller at det i tillegg er utarbeidet en enkel enøkrapport på de fleste eiendommer, tekniske anlegg er i hovedsak energivurdert og det er utstedt 160 energimerker på 136 eiendommer. Det har dessuten vært lagt ut ca 4600 radonsporfilmer.

LES OGSÅ: Klargjør kremtomt i sentrum for salg

Varierende behov
Som en del av kartleggingen, som er gjennomført av eksterne rådgivningsfirma, er det også estimert hva det vil koste å få den aktuelle eiendommen opp på et tilfredsstillende nivå. Behovet varierer selvfølgelig fra eiendom til eiendom.
– Det er gjort en vurdering av hva som må gjøres med eiendommen. Noen trenger bare normalt vedlikehold, mens andre må totalrenoveres og moderniseres for å tilfredsstille dagens krav til faktorer som blant annet standard, inneklima, energi og miljø, sier Folkestad.

LES OGSÅ: Stoltz tror på vekst innen rehab

Og kostnaden er…
Samlet har man kommet frem til at samlet kostnad ved å få kommunens eiendomsmasse opp på et akseptabelt nivå er på cirka 7,5 milliarder kroner og da er ikke ulike rekkefølgekostnader tatt med. Det tilsvarer cirka 8255 kroner per kvadratmeter, noe som er et par tusen lavere pr kvadratmeter enn vedlikeholdsetterslepet på kommunens mange skoler.
– Tallet har ikke blitt summert før alle tilstandsrapportene nå forelå, men cirkasummen har man hatt en indikasjon på lenge, basert på hva man underveis har kartlagt. De endelige tallene vil bli lagt frem politisk i løpet av året. Det er viktig å påpeke at dette er kostnader som vi mener må inn et rehabiliteringsprogram som vil løpe over en 15 til 20-års periode, sier Folkestad.
Han legger til at det er stor politisk vilje for å gi eiendomsmassen et løft.
– Det er viktig å poengtere at denne summen vil bli justert etterhvert som man beslutter hvilket satsingsnivå den enkelte eiendom skal få. Dette blir opp til byrådsavdelingene og det politiske nivå å beslutte. Det vil nok bli gjort en strategisk vurdering på hvilke eiendommer man trenger og hvilke man ikke trenger, sier Folkestad.

LES OGSÅ: Flere bestiller tilstandsrapport før salg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kommer Samfunnssikkerhetens hus

Nyheter / torsdag 21. januar 2021

Midgard Gruppen flippet eiendom på Straume

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Har handlet eiendom for en halv milliard under pandemien

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no