Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

USIKKERHET: Adm. direktør Erik Maurstad i Eiendomskreditt melder om økt usikkerhet i eiendomsmarkedet som følge av korona.

Korona og usikkerhet gir økte tap for banken

Eiendomskreditt tjente 12,5 millioner kroner i første kvartal. Selskapet økte tapsavsetningen som følge av usikkerhet rundt korona.

Dag-Jørgen Saltnes

mandag 27. april 2020 23:16 (Oppdatert 17. august 2020 20:50 )

Det Bergen-baserte finansforetaket Eiendomskreditt hadde en økning i netto renteinntekter fra 21,52 millioner kroner i første kvartal i fjor til 26,45 millioner kroner i første kvartal i år. Samtidig falt kostnadsprosenten (kostnader i prosent av driftsinntekter) fra 27,6 prosent i fjor til 20 prosent i år. Resultat av drift før nedskrivning og skatt var 22,1 millioner, en økning på nesten 5 millioner kroner.

Men på grunn av usikkerhet ble tapsavsetningene på utlån økt med 5,7 millioner kroner, og samlede nedskrivninger utgjør dermed 7,4 millioner kroner. «Kvalitet i utlånsporteføljen ansees å være god, men usikkerhet knyttet til gjenåpning av samfunnet og re-start av økonomien tilsier en konservativ og forsiktig tilnærming til situasjonen i eiendomsmarkedet framover», skriver Eiendomskreditt om tapene.

De økte tapene på utlån innebærer at selskapets resultat før skatt ble 16,4 millioner kroner, noe som er nesten 1 million lavere enn i samme kvartal året før. Etter skatt satt selskapet igjen med 12,5 millioner kroner.

Les også: Eiendomsselskaper ber om avdragsfrihet

I første kvartal hadde Eiendomskreditt en utlånsvekst på 2,2 prosent. Selskapet venter en økning i antall konkurser og redusert etterspørsel etter lokaler og en påfølgende nedgang i eiendomsprisene i 2020 og 2021. «Eiendomskreditt forbereder seg på at noen kunder vil kunne få problemer og at mislighold vil kunne øke. Selv om selskapet hittil aldri har realisert tap på utlån er dagens situasjon alvorlig og usikkerhet til fremtiden er stor. Selv om vi i dag ikke har objektiv informasjon som tilsier tap på utlån er usikkerheten svært høy og det må forventes at det kan bli foretatt ytterligere tapsavsetninger fremover», skriver banken og legger til at den er godt kapitalisert med god likviditetssituasjon.

«Eiendomskreditt kan i første kvartal vise til god underliggende drift. Vi forventer at inntjeningen opprettholdes i de kommende kvartaler. Risikoen som følger av nedgangskonjunkturen er likevel økt betydelig noe som kan påvirke resultatet for resten av 2020», fortsetter selskapet i kvartalsrapporten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kommer Samfunnssikkerhetens hus

Nyheter / torsdag 21. januar 2021

Midgard Gruppen flippet eiendom på Straume

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Har handlet eiendom for en halv milliard under pandemien

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no