Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

EKSPONERT TOMT: Planområdet er en viktig, sentral og eksponert tomt i byen. Ill: Rambøll Norge AS

Krevende plansak endelig vedtatt

Gamle Betanien rehabiliteres og omreguleres til boliger. I tillegg kommer et boligbygg på 10 etasjer.

Tore Årdal

mandag 5. august 2019 21:51 (Oppdatert 14. oktober 2019 22:11 )

Rambøll Norge AS foreslo på vegne av Bergen Fjellsiden AS detaljregulering for Kalfarveien i Bergenhus bydel. Planforslaget, som ble vedtatt av Bystyret i juni, legger opp til en formålsendring fra bolig/kontor/forretning i gjeldende plan til bolig.

Gamle Betanien rehabiliteres og omreguleres fra kontor til bolig. Villa Balconen (Forskjønnelsen 4) renoveres og tilrettelegges for 4 vertikaldelte rekkehusleiligheter. Mot fjellsiden planlegges et nybygg på 10 etasjer med et moderne uttrykk, mens Kalfarveien 22 forblir uendret.

Uteoppholdsareal løses på felles takhage på nybygget samt mellom nybygg og Villa Balconen. I tillegg etableres det et gårdstun mellom Gamle Betanien og nybygget. Videre oppgraderes den verneverdige stien bak Kalfarveien 22 og opp mot Villa Balconen. Adkomst skjer via eksisterende innkjørsel fra Kalfarveien. Parkering løses i felles parkeringskjeller.

Bystyret er enig med tiltakshaver og fagetaten i at den bevaringsverdige bygningen best lar seg bevare gjennom bruk som bolig og ikke som et slags velforeningshus. Det finnes flere andre bevaringsverdige bygg med lignende bruk i nærområdet (Lagshuset, Nord Norge Huset, Legenes Hus og kantinen i Kalfarveien 31). Ved et sentrumsformål «vil det være stor fare for at huset vil bli stående mye ubrukt».

– Det er et politisk ønske om flere familieboliger i Bergen sentrum. Her kan man få flere store attraktive leiligheter i nærheten av byens viktigste kollektivknutepunkt. Gode og universelt utformete uteoppholdsareal er en viktig trivselsfaktor, fremgår det i Bystyrets begrunnelse.

Byrådet har tidligere påpekt at planforslaget har vært gjennom en arbeidskrevende prosess der mange vurderinger og avveininger er gjennomført.

– Planområdet er en viktig, sentral og eksponert tomt i byen der det er svært ønskelig å få til et godt prosjekt med gode kvaliteter for beboere og for byen. Det er en kompleks situasjon der mange hensyn skal avveies som by- og bokvaliteter, historiske interesser, stedsidentitet, osv., heter det i Byrådets vurdering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her vil Midgard Gruppen bygge på

Nyheter / fredag 13. desember 2019

9 milliarder i år

Nyheter / tirsdag 10. desember 2019

Flytter fra Media City Bergen

Nyheter / mandag 9. desember 2019

Knallsterkt transaksjonsmarked i Bergen

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Nominert til internasjonal prestisjepris

Nyheter / søndag 8. desember 2019

Åpner to nye hoteller i Bergen sentrum

Nyheter / fredag 6. desember 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no