Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FORTETTING: Planforslaget legger til rette for en fortetting i byfortettingssone nær bybanen. Ill: Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen

Kutter boligprosjekt fra 70 til 29 enheter

Etter forrige offentlig ettersyn er prosjektet vesentlig nedskalert for å imøtekomme innkomne merknader og uttalelser.

Tore Årdal

torsdag 11. februar 2021 21:22 (Oppdatert 7. mars 2021 20:59 )

Planforslaget for Fanaveien 39 lå ute til offentlig ettersyn i mars/april 2018. Forslaget la til rette for en fortetting med formål bolig, kontor, verksted, bevertning, tjenesteyting, forretning, samt videreføring av den eksisterende virksomheten til Fana Blikk. Sistnevnte har sentral godkjenning og mesterbrev innen ventilasjons- og blikkenslagerfaget, samt taktekking- og tømrerfaget. Fana Blikk fylte 50 år i 2020, og er i dag ca. 90 ansatte.

Etter offentlig ettersyn er det gjort betydelige endringer i forslaget. Etter Plan- og bygningsetatens vurdering kan en ny høring begrenses til berørte parter og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn.

Den største endringen er at antall boliger i prosjektet er redusert fra 70 til 29 enheter. Dernest skal eksisterende våningshus og kårbolig på eiendommen, som tidligere var forutsatt revet, sal nå flyttes internt i planområdet og benyttes til boligformål

Statens vegvesen hadde innsigelse til planforslaget, basert på mangelfull sikring mot sykkelstamveg. Disse forholdene er i prosessen etter offentlig ettersyn avklart med Statens vegvesen, og innsigelsen er trukket basert på innarbeiding av bestemmelser og endring i plankart.

– Planforslaget legger til rette for en fortetting i byfortettingssone nær bybanen. Eksisterende industri-, salgs og kontorvirksomhet til Fana Blikk videreføres. Det er lagt til rette for parkering og lagerlokaler under bakken. Nytt boligareal er samlet nord i planen, med uteoppholdsareal mellom byggene. Planforslaget vil føre til at Fana Blikk får muligheten til å utvide og fortsette sin virksomhet, skriver plankonsulent Opus i det nye forslaget, som nå er til begrenset høring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Profier vil gjøre dette neset til «Bergens beste sted å bo»

Nyheter / tirsdag 9. mars 2021

Vil utvide med næringsareal og 15 boliger

Nyheter / søndag 7. mars 2021

Vil ha 35 mill. for denne eiendommen på Kokstad

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Fra hotelltrainee til 145 mill. i leieinntekter

Nyheter / torsdag 4. mars 2021

Næringstomt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 3. mars 2021

Har kuttet fra 38 til 23 boliger

Nyheter / tirsdag 2. mars 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no