Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Nybyggene skal oppføres i Espehaugen 52. (Foto: Google)

Må frigjøre eiendommer til byutvikling

BIR AS må frigjøre to eiendommer til byutviklingsformål, og ønsker derfor å oppføre nybygg på snaut 5.000 kvadratmeter i Ytrebygda.

Tore Årdal

fredag 26. oktober 2018 8:30 (Oppdatert 7. januar 2019 7:46)

På vegne av BIR AS har Multiconsult bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Espehaugen 52 i Ytrebygda. Bakgrunnen er at Møllendalsveien 40 og Conrads Mohrsveg 15 må frigjøres til byutviklingsformål i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og utbygging av Bybanen.

BIR har i dag noe av sin virksomhet lagt til Espehaugen 52 i Ytrebygda bydel. Som følge av nylig gjennomførte driftsomlegginger, har rennovasjonsselskapet i dag ubenyttede arealer på denne tomten, og ønsker derfor å tilrettelegge for å flytte sin virksomhet ut fra byutviklingssoner til denne eiendommen.

Av bestillingen fremgår det at totalt nytt bruksareal er 4.911 kvadratmeter.

– Planlagt ny bebyggelse vil først og fremst bestå av lager, carport, verksted, vaskehall og kontor. Det vil også bli avsatt bruksareal til garderober, spiserom etc. I tillegg er det behov for parkeringsplasser for renovasjonsbiler og for privatbiler til de ansatte. Det er behov for omtrent 120 parkeringsplasser for privatbiler og omtrent 75 plasser til renovasjonsbiler og andre driftskjøretøyer, skriver Multiconsult til PBE.

Antall bilparkeringsplasser er begrunnet med at ansatte må komme på jobb før kollektivtransporten er i gang om morgenen.

BIR planlegger primært et nytt bygg på tomten, og et mindre bygg med tekniske installasjoner skal etableres like nord for det største nybygget, og det er tenkt at disse byggene skal ha en takkonstruksjon som henger sammen. Telthall lengst nordøst planlegges revet.

– Siden 2009 har BIR hatt bygninger for mottak og lagring av farlig avfall på Espehaugen 52. Inntil nylig har det også vært virksomhet for kompostering av hage- og parkavfall samt produksjon av ulike jordprodukter. Etter driftsomlegginger og med nytt bygg vil Espehaugen 52 ha kapasitet til å ta over funksjoner som i dag har tilhold i Conrad Mohrs veg og Møllendalsvegen, heter det i planinitiativet som Multiconsult har sendt til PBE.

Det nye bygget vil blant annet inneholde et storbilverksted med vaskehall og kontorer. 25 til 30 personer vil ha sitt arbeide i verkstedet og på kontorene i dette bygget. I tillegg vil det være omtrent 120 ansatte som betjener renovasjonsbilene.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Rekordår for DNB Næringsmegling Bergen

Nyheter / torsdag 21. mars 2019

– Investorene vil ha mer i Bergen

Nyheter / onsdag 20. mars 2019

Kontorledigheten faller videre

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Fikk nei til dette prosjektet

Nyheter / tirsdag 19. mars 2019

Her kommer nesten 100 boliger

Nyheter / søndag 17. mars 2019

Milliardutbygging i skjærgården

Nyheter / torsdag 14. mars 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no