Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

STRIDENS SKJERM: Den store medieskjermen til Media City Bergen skapte konflikt som endte i retten.

Mageplask etter Entra-krav på 20 mill.

Atea krevde over 20 millioner kroner fra Entra etter strid om veggskjerm i Media City Bergen. Det gikk ikke så bra.

Dag-Jørgen Saltnes

søndag 4. august 2019 18:20 (Oppdatert 10. oktober 2019 9:24 )

Det var etter at den store medieskjermen i Media City Bergen gikk i stykker, at det endte i retten mellom Atea og det 50 prosent Entra-eide selskapet Lars Hilles gate 30 AS (Entra). Lars Hilles Gate 30 AS eies også med 50 prosent av Oslo Pensjonsforsikring.

Atea sto for prosjekteringen og produksjon av en mediefasade, mens byggherren skulle prosjektere og levere strømanlegg til fasaden. Atea gikk til sak med mot Entra, med krav om over 20 millioner kroner. Samtidig gikk Entra til motsøksmål med krav om nesten 7 millioner kroner fra Atea.

Atea vant ikke frem med sitt krav om erstatning. Dette fordi selskapet ikke klarte å dokumentere at byggherrens prosjekteringsfeil førte til skaden på skjermen. Selskapet fikk imidlertid medhold i oppgjør etter en nådd milepæl. Det utgjør 2,96 millioner kroner. Samtidig vinner Entra frem med motkrav for merkostnader til konsulenter og tidsbruk på 2,86 millioner kroner, samt dagmulkt på 2,04 millioner kroner. Dermed endte Atea, som krevde godt over 20 millioner kroner, opp med å betale Entra 1,94 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter og saksomkostninger.

Ateas anførsler

Atea mener at Entra, med sine kontraktsmedhjelpere, har gjort feil ved prosjekteringen av sterkstrømsanlegget, som er byggherrens risiko. Det feilprosjekterte sterkstrømsanlegget påførte mediefasaden en skade, og Atea mener Entra derfor må bære Ateas kostnader ved omlevering av ny skjerm. Den andre skjermen som ble levert fra Atea fungerte ikke, men det mener Atea ikke har noen betydning. IT-selskapet mener å ha overholdt sin kontraktsfestede opplysningsplikt, og at Entra ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til opplysningene fra Atea, som også har varslet om de prosjekteringsfeil selskapet er blitt kjent med.

Atea mener også at et uklart grensesnitt mellom sidestilte totalentreprenører, hvor Hent skulle bygge sterkstrømsanlegget og Atea skulle levere mediefasade, er byggherrens ansvar.

Atea krevde vederlag for gjenstående del av opprinnelig leveranse på 6,64 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter på 15,26 millioner kroner. Det totale kravet var 26,45 millioner kroner, subsidiært 22,78 millioner kroner.

Entras anførsler

Entra hevder at Atea hadde ansvar for å få skjermen til å fungere på bygget, og at de ikke ar sviktet i medvirkningen. Samtidig presiseres det at Atea har bevisbyrden, som innebærer at det må være overveidende sannsynlig at alle vilkår kravet fra Atea bygger på er oppfylt. Entra mener det ikke er dokumentert at Atea leverte en fungerende skjerm sommeren 2017, og heller ikke at skjermen ble påført en skade. Dermed er det ikke dokumentert et tap. Entra mener Atea heller ikke har klart å sannsynliggjøre at det er forhold på byggherresiden som er årsak til skade, blant annet ved at det ikke er ført bevis for at overspenning har vært teknisk årsak til skade.

Entra mener at Lars Hilles gate 30 AS skal frifinnes for Ateas krav og at Atea betaler saksostnader. Samtidig kommer Entra med et motkrav hvor Atea betaler en erstatning på 4,87 millioner kroner pluss dagmulkt på 2,04 millioner for manglende levering.

Retten konkluderer

Retten tolker kontrakten mellom Atea og Entra som at Atea har ansvaret for skade på skjermen inntil overtakelse, med mindre skjermen skades av byggherren selv. Retten sier videre at «det klare utgangspunktet» er at dersom Atea skal vinne frem med et krav mot byggherren basert på at dennes prosjekteringsfeil har forårsaket skade på skjermen, må det dokumenteres en skade og at det må være en årsakssammenheng mellom byggherrens forhold og skade på skjermen.

Etter å ha vurdert sakkyndige rapporter og forklaringer i retten, mener retten at de sakkyndige ikke kan gi et svar på hva som mest sannsynlig har skjedd, kun hvilke muligheter det ligger for skade som følge av overspenning ut fra de konkrete forhold. Atea har ifølge retten ikke klart å sannsynliggjøre at skjermen er skadet som følge av overspenning, og konkluderer dermed med at hovedkravet om tilleggsvederlag ikke kan føre frem.

Retten bemerker også at hovedkravet uansett ikke ville ha ledet frem, selv om man forutsetter at skjermen ble skadet som følge av overspenning. Dette fordi retten mener skaden har oppstått som følge av Ateas eget forhold, i et scenario hvor overspenning forutsettes å ha skadet skjermen.

Når det gjelder Ateas krav om gjenstående del av vederlaget for den første skjermen, har retten kommet frem til at selskapet er berettiget til et oppgjør for passering av en milepæl etter betalingsplanen, men det finnes ikke noe grunnlag for erstatning. Det betyr at Atea får medhold i 2,96 millioner kroner av sitt krav.

Motkravet til Entra på 6,92 millioner kroner er merkostnader til konsulenter og tidsbruk hos byggherre som følge av mislighold, samt elektrikerarbeid og innkjøp av utstyr. I summen er det også dagmulkt på 2,04 millioner kroner.

Etter å ha gått gjennom de ulike kostnadspostene, har retten kommet frem til at erstatningen som tilkjennes under motkravet er 2,86 millioner kroner. I tillegg får Entra rett på dagmulkt på 2,04 millioner kroner som følge av forsinkelse, samt forsinkelsesrenter på både erstatning og dagmulkt.

Det gjøres en motregning av krave, som innebærer at Atea må betale Entra 1,94 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter og saksomkostninger på 1,53 millioner kroner.

Atea AS Avd Bergen brukte advokatfullmektig Anne-Lovise Christensen Nybakk og advokat Alf Johan Knag i SANDS, mens Entra (Lars Hilles Gate 30 AS) brukte advokat Sindre Larsen og advokat Even Berg i Selmer. Dommerfullmektig var Ole-Bjørn Aase, mens meddommere var Frode Noss og Geir Bull Larsen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Anbefaler å droppe kjøp i Nøstegaten

Nyheter / mandag 27. januar 2020

Vil ruste opp Rådhuskvartalet

Nyheter / søndag 26. januar 2020

OBOS selger 62 utleieleiligheter

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nytt treff for de unge i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Ny sjef i Norconsult i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Hemfosa med kupp i Bergen

Nyheter / mandag 20. januar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no