Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FÅR KRITIKK AV FINANSTILSYNET: Bergen Omegn Eiendomsmegling AS, her representert ved megler MNEF/partner Åge Guldbrandsøy.

Megler får smekk av Finanstilsynet etter «grove overtredelser»

Bergen Omegn Eiendomsmegling AS ilagt 100.000 kroner i gebyr av Finanstilsynet.

Thor Arne Brun

torsdag 17. desember 2020 10:53 (Oppdatert 17. januar 2021 17:39 )

Finanstilsynet har gjennomført tilsyn med eiendomsmeglingsvirksomheten til Bergen Omegn Eiendomsmegling AS. Sentralt for undersøkelsene var foretakets interne rutiner knyttet til hvitvasking, risikostyring og internkontroll, samt behandling og kontroll med klientmidlene.

Omsatte for en kvart milliard kroner

Bergen Omegn Eiendomsmegling AS er et eiendomsmeglingsforetak som per 30. juni 2020 hadde fire årsverk. Foretaket formidler boliger, fritidseiendommer og næringseiendommer i Bergen og omland, samt påtar seg også rene oppgjørsoppdrag. Formidlet eiendomsverdi var i 2019 ca. 252 millioner kroner.

Under tilsynet har Finanstilsynet funnet mangler ved virksomhetens rutiner forbundet med risikovurdering, arbeidsrutiner, fagansvarligs kontroll, behandling og kontroll med klientmidler, og etterlevelse av regelverk og rutiner i oppdragsgjennomføringen. Finanstilsynet har i tillegg konkludert med at foretaket har mangler ved rutinene for risikovurdering ved hvitvasking.

– Et velfungerende regime for å avdekke og forebygge hvitvasking og terrorfinansiering, forutsetter god etterlevelse fra rapporteringspliktiges side. Det legges i forarbeidene til grunn at det er viktig for tilliten til hvitvaskingsregelverket og de rapporteringspliktige som skal gjennomføre det, at brudd på regelverket oppdages og sanksjoneres. Bruk av overtredelsesgebyr vil også ha en viktig allmennpreventiv virkning ved at manglende innrettelse etter regelverket gis økonomiske konsekvenser som innebærer at foretakene ikke oppnår økonomiske fordeler på lovovertredelsene, skriver Finanstilsynet.

– Helt grunnleggende bestemmelser

– Bestemmelsene om både risikovurdering og arbeidsrutiner er helt grunnleggende for å etterleve hensynet bak hvitvaskingsregelverket om å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Det er i forarbeidene fremhevet at det anses særlig alvorlig med overtredelser av bestemmelsene om risikovurdering og arbeidsrutiner eller større svakheter i etterlevelsen av disse bestemmelsene.

– På denne bakgrunn anser Finanstilsynet foretakets overtredelser knyttet til risikovurdering og rutiner å være grove, skriver Finanstilsynet i vedtaket hvor Bergen Omegn Eiendomsmegling AS er ilagt et overtredelsgebyr på 100.000 kroner.

Foretaket har etter tilsynet vist til at det gjennom nye vurderinger og rutiner nå er etablert et sterkt kontrollverk for å møte mulig risiko i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering. Finanstilsynet tar dette til etterretning, heter det i vedtaket.

– For oss er dette selvfølgelig en kjedelig sak, men vi har nå tilpasset våre rutiner i henhold til regelverket. Vi har hatt en god dialog med Finanstilsynet og har lagt saken bak oss, sier partner Åge Guldbrandsøy til Estate Nyheter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Reitan kjøper to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Midgard Gruppen blar opp 71,8 millioner for 3 leiegårder

Nyheter / tirsdag 12. januar 2021

Toma ansetter i Bergen

Nyheter / tirsdag 12. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no