Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

RESSURS: Den sentrale sjøfronten i Bergen er en av byens største ressurser. Ill: Plan- og bygningsetaten

Nå kommer føringer for sjøfronten

En egen sjøfrontstrategi skal gi en forutsigbar utvikling av noen av de mest verdifulle områdene i Bergen.

Tore Årdal

tirsdag 13. august 2019 23:04 (Oppdatert 17. september 2019 0:53 )

Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av sjøfrontstrategien ut på offentlig høring. Strategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

– Den sentrale sjøfronten i Bergen er ca. 20 km lang, og er en av byens største ressurser. Sjøfronten i sentrale deler av Bergen er av de mest verdifulle områdene i byen, og har store verdier og interesser både for vern og utvikling, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) på sin hjemmeside.

I Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 er det slått fast at allmenn tilgang til sjøfronten skal sikres, og at det skal sikres grøntkorridorer som binder byen og sjøen sammen med byfjellene.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet en rapport med forslag til strategi for sjøfronten i Bergens sentrale deler. Målsettingen er å legge til rette for en forutsigbar utvikling av områdene.

– Strategien trekker opp prinsippene for hvordan sjøfronten kan utvikles fra dagens stedvis lite tilgjengelige områder til å bli del av det sentrale byområdet. Gode koblinger mellom eksisterende bystruktur og sjøfronten skal tydeliggjøres, og det foreslås prinsipp for løsninger for en sammenhengende promenade med tilhørende byrom som skal bidra til å binde områdene sammen, uttaler PBE.

Byrådet mener det er avgjørende at fastsetting av hovedprinsipper for utvikling av sjøfronten «er basert på en grundig og god medvirkningsprosess, og at prinsippene legger til rette for en forutsigbar og fremtidsrettet utvikling av sjøfronten».

Det er bystyret som skal vedta strategien. Når sjøfrontstrategien er vedtatt, vil den være retningsgivende for konkret arealbruk i sjøfronten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no