Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

RESSURS: Den sentrale sjøfronten i Bergen er en av byens største ressurser. Ill: Plan- og bygningsetaten

Nå kommer føringer for sjøfronten

En egen sjøfrontstrategi skal gi en forutsigbar utvikling av noen av de mest verdifulle områdene i Bergen.

Tore Årdal

tirsdag 13. august 2019 23:04 (Oppdatert 23. oktober 2019 8:59 )

Byrådet har nå lagt den prinsipielle delen av sjøfrontstrategien ut på offentlig høring. Strategien skal avklare mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

– Den sentrale sjøfronten i Bergen er ca. 20 km lang, og er en av byens største ressurser. Sjøfronten i sentrale deler av Bergen er av de mest verdifulle områdene i byen, og har store verdier og interesser både for vern og utvikling, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) på sin hjemmeside.

I Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 er det slått fast at allmenn tilgang til sjøfronten skal sikres, og at det skal sikres grøntkorridorer som binder byen og sjøen sammen med byfjellene.

Plan- og bygningsetaten (PBE) har utarbeidet en rapport med forslag til strategi for sjøfronten i Bergens sentrale deler. Målsettingen er å legge til rette for en forutsigbar utvikling av områdene.

– Strategien trekker opp prinsippene for hvordan sjøfronten kan utvikles fra dagens stedvis lite tilgjengelige områder til å bli del av det sentrale byområdet. Gode koblinger mellom eksisterende bystruktur og sjøfronten skal tydeliggjøres, og det foreslås prinsipp for løsninger for en sammenhengende promenade med tilhørende byrom som skal bidra til å binde områdene sammen, uttaler PBE.

Byrådet mener det er avgjørende at fastsetting av hovedprinsipper for utvikling av sjøfronten «er basert på en grundig og god medvirkningsprosess, og at prinsippene legger til rette for en forutsigbar og fremtidsrettet utvikling av sjøfronten».

Det er bystyret som skal vedta strategien. Når sjøfrontstrategien er vedtatt, vil den være retningsgivende for konkret arealbruk i sjøfronten.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Anbefaler å droppe kjøp i Nøstegaten

Nyheter / mandag 27. januar 2020

Vil ruste opp Rådhuskvartalet

Nyheter / søndag 26. januar 2020

OBOS selger 62 utleieleiligheter

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nytt treff for de unge i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Ny sjef i Norconsult i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Hemfosa med kupp i Bergen

Nyheter / mandag 20. januar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no