Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

INGEN MERKNADER: Plan- og bygningsetaten mener at det i klagen ikke er kommet noen merknader til vedtaket. (Illustrasjon fra støyutredning innsendt til PBE)

Nabo vil stoppe godkjent boligblokk

Den godkjente boligblokken til Bonava Norge er ikke ønsket av naboen. Nå skal fylkesmannen ta stilling til saken.

Tore Årdal

mandag 4. november 2019 13:15 (Oppdatert 14. november 2019 9:35 )

– Jeg har ikke mottatt nabovarsel om den planlagte utbyggingen. Jeg forstår plan- og bygningsloven slik at jeg som berørt nabo skal få et nabovarsel. Da jeg ikke har mottatt nabovarsel, har jeg ikke fått mulighet til å komme med eventuelle merknader til søknaden, skrev naboen til Plan- og bygningsetaten (PBE) i februar om prosjektet til Bonava Norge på Sandsli.

Hun ba om at saken ble vurdert på nytt «så snart som mulig, og at byggeprosjektet stanses frem til riktig saksbehandling er utført».

PBE anbefalte etter vurdering av klagen at vedtaket opprettholdes. Fagetaten mener at det i klagen ikke er kommet noen merknader til vedtaket.

– Det er lang avstand, godt over 100 meter, både til felleseiendommen og klagers egen eiendom. Tiltaket vil derfor i verste fall bare ha en perifer innvirkning på de to eiendommene. Fagetaten har således vanskelig for å se at dette er noe som kan ha virket inn på vedtakets innhold, og vedtaket vil derfor være gyldig, uttalte PBE og fortsatte:

«Det er ingen anførsler i klagen som knytter seg til andre forhold i vedtaket, ei heller til de omsøkte og innvilgede dispensasjonene. Dispensasjonene har for øvrig heller ingen innvirkning på klager eller klagers eiendom, og fagetaten foretar derfor heller ingen nærmere vurdering av disse.»

Saken ble også behandlet av byrådet, som anbefaler at fagetatens vedtak opprettholdes, og at klagen ikke tas til følge. Byrådet viser til at det i klagen ikke fremmes noen konkrete merknader til selve tiltaket.

– Klager gjør i hovedsak gjeldende at de skulle vært nabovarslet slik at de kunne fått mulighet til å komme med merknader. Byrådet er enig i at klager skulle vært nabovarslet, og ser at dette ved en inkurie ikke ble gjort. Spørsmålet er om feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Byrådet er enig med fagetaten i at det er lang avstand mellom tiltaket og klagers eiendommer, uttalte byrådet.

Klagesaken ligger nå på bordet til Fylkesmannen i Vestland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Disse er nominert til arkitekturprisen

Nyheter / torsdag 14. november 2019

Ber om nær 100 mill for to signalbygg midt i sentrum

Nyheter / onsdag 13. november 2019

Kjøpte bygård nær Media City

Nyheter / tirsdag 12. november 2019

Her kan det komme 25 nye boliger

Nyheter / mandag 11. november 2019

Her vil JM samle livsnyterne

Nyheter / søndag 10. november 2019

Frelsesarmeen solgte Fretex-eiendom

Nyheter / onsdag 6. november 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no