Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

INGEN MERKNADER: Plan- og bygningsetaten mener at det i klagen ikke er kommet noen merknader til vedtaket. (Illustrasjon fra støyutredning innsendt til PBE)

Nabo vil stoppe godkjent boligblokk

Den godkjente boligblokken til Bonava Norge er ikke ønsket av naboen. Nå skal fylkesmannen ta stilling til saken.

Tore Årdal

mandag 4. november 2019 13:15 (Oppdatert 27. januar 2020 23:19 )

– Jeg har ikke mottatt nabovarsel om den planlagte utbyggingen. Jeg forstår plan- og bygningsloven slik at jeg som berørt nabo skal få et nabovarsel. Da jeg ikke har mottatt nabovarsel, har jeg ikke fått mulighet til å komme med eventuelle merknader til søknaden, skrev naboen til Plan- og bygningsetaten (PBE) i februar om prosjektet til Bonava Norge på Sandsli.

Hun ba om at saken ble vurdert på nytt «så snart som mulig, og at byggeprosjektet stanses frem til riktig saksbehandling er utført».

PBE anbefalte etter vurdering av klagen at vedtaket opprettholdes. Fagetaten mener at det i klagen ikke er kommet noen merknader til vedtaket.

– Det er lang avstand, godt over 100 meter, både til felleseiendommen og klagers egen eiendom. Tiltaket vil derfor i verste fall bare ha en perifer innvirkning på de to eiendommene. Fagetaten har således vanskelig for å se at dette er noe som kan ha virket inn på vedtakets innhold, og vedtaket vil derfor være gyldig, uttalte PBE og fortsatte:

«Det er ingen anførsler i klagen som knytter seg til andre forhold i vedtaket, ei heller til de omsøkte og innvilgede dispensasjonene. Dispensasjonene har for øvrig heller ingen innvirkning på klager eller klagers eiendom, og fagetaten foretar derfor heller ingen nærmere vurdering av disse.»

Saken ble også behandlet av byrådet, som anbefaler at fagetatens vedtak opprettholdes, og at klagen ikke tas til følge. Byrådet viser til at det i klagen ikke fremmes noen konkrete merknader til selve tiltaket.

– Klager gjør i hovedsak gjeldende at de skulle vært nabovarslet slik at de kunne fått mulighet til å komme med merknader. Byrådet er enig i at klager skulle vært nabovarslet, og ser at dette ved en inkurie ikke ble gjort. Spørsmålet er om feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Byrådet er enig med fagetaten i at det er lang avstand mellom tiltaket og klagers eiendommer, uttalte byrådet.

Klagesaken ligger nå på bordet til Fylkesmannen i Vestland.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Anbefaler å droppe kjøp i Nøstegaten

Nyheter / mandag 27. januar 2020

Vil ruste opp Rådhuskvartalet

Nyheter / søndag 26. januar 2020

OBOS selger 62 utleieleiligheter

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Nytt treff for de unge i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Ny sjef i Norconsult i vest

Nyheter / torsdag 23. januar 2020

Hemfosa med kupp i Bergen

Nyheter / mandag 20. januar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no