Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Parkering er foreslått i parkeringskjeller med innkjøring i østlig del planområdet fra Kolsibotn, hvor terrenget i utbyggingsområdet ligger høyere enn vegen.

Næringstomt kan bli boligområde

Nattlandsveien 150 AS ønsker å oppføre konsentrert småhusbebyggelse og boligblokker. Den eksisterende bensinstasjonen skal videreføres.

Tore Årdal

onsdag 3. mars 2021 6:48 (Oppdatert 15. april 2021 11:26 )

På vegne av Nattlandsveien 150 AS, som ifølge Purehelp.no eies av Rolf Mathisen, har Tag Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Nattlandsveien 150. Det foreslåtte planområdet er på 14,1 dekar, og ligger i bunnen av Nattlandsfjellet, i dalføret med Nattlandsvegen i vest og Landåsfjellet i øst, ca. 6 km sør for Bergen sentrum, og ca. 4,5 km fra Paradis.

Tomten ligger i et etablert bolig- og næringsområde, med variert bebyggelse. Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til bussholdeplass i Nattlandsveien, samt gåavstand til bybanestopp på Slettebakken og Sletten.

Den eksisterende bygningsmassen består av flere bygninger, hvorav ett er benyttet som kontor- og næringsbygg med to tilbygg, samt bensinstasjonen på nabotomten. Bensinstasjonen skal opprettholdes, mens den øvrige bebyggelsen foreslås revet.

– Nattlandsvegen 150 er i dag et næringsareal preget av asfalterte flater, utilgjengelige grøntområder og lager- og industribebyggelse.

Bakgrunnen for planinitiativet er ønske om å transformere dagens bruk fra næring til boligbebyggelse og allment tilgjengelige grøntområder, skriver Tag Arkitekter i henvendelsen til PBE.

Foreslåtte reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, grøntareal, renovasjonsanlegg, samt tilhørende infrastruktur.

– Tomten er i dag støyutsatt grunnet nærheten til Nattlandsvegen. Dette preger opplevelsen utendørs i grøntarealet og området ellers. Ved å legge tett rekkehusbebyggelse mot vegen vest i planområdet, sikres bedre forhold i uteområdet bak. Det er tenkt punkthus øst i planområdet, opplyser arkitektselskapet.

Planforslaget legger opp til rekkehus på 4 etasjer og punkthus på 5 etasjer. Eksisterende nabobebyggelse ligger på 2-5 etasjer, hvor lamellblokkene nord og øst for planforslaget har 4 boligetasjer, samt full kjeller- og loftsetasje, dvs. 5 etasjer. Foreslått bebyggelse vil ha tilnærmet samme høyde som eksisterende blokkbebyggelse.

– Planforslaget tilstreber å finne løsninger som gir god utnyttelse og gode moderne og funksjonelle boformer, samtidig som at forslaget er mest mulig tilpasset dagens strøkskarakter, skala og bygningsform. I skisseprosjektet er foreslått bebyggelse plassert slik at eksisterende landskapsform bevares.

Parkering er foreslått i parkeringskjeller med innkjøring i østlig del planområdet fra Kolsibotn, hvor terrenget i utbyggingsområdet ligger høyere enn vegen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Hove selger i sentrum

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Tror på ketchupeffekt i leiemarkedet

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Zurhaar & Rubb kjøper på Lysaker

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Midgard Gruppen kjøpte fire eiendommer i Haukås Næringspark

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Arctic-syndikat kjøpte på Askøy

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

JOF Eiendom selger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no