Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VIKTIG: Bybanen er viktig for statlige leietakere i Bergen. Foto: Shutterstock.

Nært kollektivknutepunkt, ingen parkeringsplasser

Statlige virksomheter som leier i markedet og som skal flytte, skal leie lokaler uten parkeringsplasser i nærheten av kollektivknutepunkt, med god tilrettelegging for sykkel og gange.

Dag-Jørgen Saltnes

mandag 20. mars 2023 0:13 (Oppdatert 1. juni 2023 9:11 )

– Lokalisering og beliggenheten til statlige leietakere er utmeislet fra politikken til stat og kommune og fra byvekstavtalene som staten har vært med på å finansiere. I disse avtalene ligger en forpliktelse på at staten ved relokalisering skal bidra til å understøtte kommunenes planer for ønsket by- og stedsutvikling. Ideelt sett innenfor 800 meter fra kollektivknutepunktet, sier avdelingsdirektør Marit Sofie Roheim i Statsbygg.

Klare politiske krav

Roheim leder en avdeling i Statsbygg som jobber for å finne egnede lokaler for statlige virksomheter. Hun forteller om klare forventninger når de søker etter nye lokaler.

– Vi søker bredt når vi går ut og søker, og det er flere kriterier. Statlig virksomhet skal ikke ha parkeringsplasser annet enn til tjenestekjøretøy. Til syvende og sist, blir det en totalvurdering på beliggenhet, egnethet, bærekraft, kvalitet og totalpris, sier Roheim.

Det koster mer å leie jo mer sentral beliggenhet lokalene har, men totalprisen er også en viktig del av vurderingen.

– Dersom et tilbud i Bergen sentrum er mye dyrere enn et annet som har god egnethet, bærekraft og kvalitet, anbefaler vi at oppdragsgiver velger det tilbudet som er mest økonomisk fordelaktig for staten.. Men da må tilbudene være sammenlignbare på alle kriteriene, fortsetter Statsbygg-direktøren.

Ikke nybygg

Det er et klart politisk krav at statlige leietakere skal velge eksisterende bygg. Staten skal ikke være en pådrive til å utløse nybygg. Bygg som uansett, og uavhengig av Statsbyggs søk, blir igangsatt – kan være aktuelle. Samtidig jobber Statsbygg mye med å beregne klimaavtrykket for de nye leiekontraktene.

Marit Roheim.

– Vi beregner i leieporteføljen hva slags effektivisering vi får i nye kontrakter sammenlignet med de gamle. Da ser vi at det er arealeffektivisering som gir størst utslag, både på klimafotavtrykket og totalkostnaden.

Nær Bybanen

Blant søkene som Statsbygg har hatt for statlige virksomheter den seneste tiden, er lokaler for Sikt, Arbeidstilsynet og Statsforvalteren i Vestland. Prosessen med å finne lokaler for Arbeidstilsynet er i full gang, og det foretas nå befaringer hos aktuelle utleiere.

«Søket er på 900 til 1.400 kvadratmeter med sentral beliggenhet i nærheten av kollektivknutepunkt. Lokaler i kort nærhet til Bybanetraseen er ansett som en fordel», skrev Statsbygg i søket for Arbeidstilsynet.

– Lokalisering i nærheten av Bybanen er helt i tråd med politikken for lokalisering og Bergen kommunes ønskede utvikling for ønsket by- og stedsutvikling. Det følger vi lojalt, sier Roheim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøper Tesla-eiendom i Førde

Nyheter / torsdag 1. juni 2023

Kjøpte av Trond Mohn-selskap – nå er leietakeren konkurs

Nyheter / torsdag 1. juni 2023

Ahlsell leier stort på Minde

Nyheter / torsdag 1. juni 2023

Kultur, bevertning og interiør til Kronstadparken

Nyheter / onsdag 31. mai 2023

Salg av to Porsche-senter ga gode tall

Nyheter / tirsdag 30. mai 2023

Skanska kjøper tomt på Skjoldskiftet

Nyheter / fredag 26. mai 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no