Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SAMARBEID: Styret mener det er naturlig for BOB å engasjere seg i den fremtidige byutviklingen på Dokken, gjerne i samarbeid med andre. Ill: Bergen kommune

«Naturlig for BOB å engasjere seg i den fremtidige byutviklingen på Dokken»

I takt med at utbyggingen av Damsgårdssundet nærmer seg avslutningen, jakter BOB nye tomter og områder å utvikle.

Tore Årdal

mandag 4. juli 2022 16:39 (Oppdatert 18. august 2022 7:51 )

Siden 2007 har BOB stått bak en storstilt boligbygging i Damsgårdssundet, og i fjor ble Kranen Sameie ferdigstilt med 39 leiligheter, mens Almuen sameie ferdigstilles i inneværende år.

Flere nye boligprosjekter har vært under planlegging og utvikling i 2021, blant annet i Damsgårdssundet nord, på Mindemyren, Straume på Sotra, Voss og i Førde. I årsberetningen for 2021 påpeker styret viktigheten av at det anskaffes og utvikles en tomteportefølje, som gjør at BOB kontinuerlig har boliger under bygging og for salg.

– I takt med at utbyggingen av Damsgårdssundet nærmer seg avslutningen, er BOB i ferd med å anskaffe tomter og utvikle prosjekter i et større geografisk område. Dette gir mulighet for større variasjon i hvem vi bygger for, i  tråd med konsernstrategien. Styret er opptatt av at BOB fremover tar sin del av ansvaret med å tilrettelegge for løsninger som kan gi flere unge en mulighet til å komme inn på boligmarkedet, fremgår det av årsberetningen.

I Bergen prioriteres anskaffelse av tomter i nærheten av kollektivknutepunkt, i tråd med Bergen kommunes byutviklingspolitikk. Styret mener det er naturlig for BOB å engasjere seg i den fremtidige byutviklingen på Dokken, gjerne i samarbeid med andre.

– Samtidig vil både kollektivknutepunkter og Dokken være områder med høye tomte- og reguleringskostnader, som gjør det vanskelig å bygge rimelige boliger til for eksempel førstegangsetablerende. Følgelig vil det være naturlig å vurdere tomter i randsonen av Bergen eller i andre deler av Bergensregionen der det er mulig å utvikle boliger og boligkonsepter med lavere inngangsbillett til boligmarkedet.

For å realisere målet å være en områdeutvikler, må BOB belage seg i større grad fremover på å kjøpe tomter eller bygg der det i dag drives næringsvirksomhet, og som på sikt kan transformeres til boligområder, eventuelt med supplement av næringsarealer som gir løpende leieinntekter. Ifølge styret er det naturlig å søke samarbeidspartnere i slike prosjekter som selskapet allerede gjør i BOBs to prosjekter på Mindemyren.

BOB-konsernets regnskap for fjoråret viser et resultat etter skatt på 30,7 millioner kroner mot 1,4 millioner i 2020.

– Utviklingen innen BOBs forretningsområder har gjennomgående vært tilfredsstillende, og tilgang på oppdrag innen regnskaps- og forretningsførsel, vedlikehold og rehabilitering har vært god. På bakgrunn av at lønnsomheten i driften har vært under press, er styret fornøyd med at forbedringsprogrammet – som ble påbegynt høsten 2020 – begynner å gi resultater, selv om resultatet for 2021 er påvirket av engangskostnader knyttet til forbedringsprogrammet. Det er forventninger om ytterligere forbedring i 2022, skriver styret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no