Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BARNEFAMILIER: Tiltakshaver mener at dette kan bli et svært attraktivt område for barnefamilier. Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus

Nedlagt gårdsbruk kan bli 19 boliger

Bjørndal Utbygging AS vil omregulere Sæterdalen gård ved krysset mellom kommunal veg Bjørndalsbrotet og fylkesveg Bjørgeveien i Loddefjord.

Tore Årdal

fredag 1. april 2022 10:19 (Oppdatert 28. juni 2022 15:43 )

– Planforslaget for Sæterdalen gård legger til rette for etablering av 19 nye boenheter med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. Eksisterende våningshus på tomten blir bevart og oppgradert, slik at det beholder sin historiefortellende og identitetsskapende verdi, skriver Arkitektgruppen Cubus i planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn.

Det foreslås 17 nye rekkehus langs et gatetun, bevaring av våningshuset som bolig og etablering av et tilbygg som en egen boenhet. Viktige temaer i planprosessen har vært utnyttelsesgrad, kulturminne, jordressurser, uteoppholdsareal, støy, trafikale hensyn og hensyn til naboer.

Planforslaget er i tråd med overordnede planer i Bergen, slik at Plan- og bygningsetaten kan anbefale forslaget.

– Bebyggelsen reguleres langs et sentralt gatetun som går fra nord til sør, og delvis følger det historiske veifaret som går gjennom planområdet. Gatetunet blir et bilfritt fellesareal med uterom egnet til variert bruk. Vest i planområdet ivaretas skogen som grønnstruktur, der det åpnes for etablering av grønne fellesareal for uteopphold og lek, og øst i planområdet ivaretas et grønt skille mellom fylkesveien og boligbebyggelsen, fremgår det av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

«Naturlig for BOB å engasjere seg i den fremtidige byutviklingen på Dokken»

Nyheter / mandag 4. juli 2022

Søker inntil 9.500 kvm i Bergen

Nyheter / mandag 4. juli 2022

Her vil Trond Mohn og Selvaag Bolig bygge opp mot 250 boliger

Nyheter / torsdag 30. juni 2022

Bergen Parkering dro inn 150 mill. i inntekter

Nyheter / tirsdag 28. juni 2022

VestenFjeldske Eiendom fikk leieinntekter på 120 millioner

Nyheter / tirsdag 28. juni 2022

LPO tar kontrollen over FAVN arkitekter

Nyheter / fredag 24. juni 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no