Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Det foreslås ny bebyggelse på et ubebygd areal inntil en kolle. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Ønsker å bygge 19 boliger på Bjørndalsbrotet

Planforslaget til Håne Invest AS legger til rette for ny boligbebyggelse i et etablert boligområde, og er vist med inntil 4 etasjer.

Tore Årdal

mandag 4. februar 2019 7:51 (Oppdatert 12. april 2019 16:18 )

På vegne av Håne Invest AS fremmer Asplan Viak planforslag for et område på Bjørndalsbrotet, sørøst for Bjørndalspollen i Laksevåg bydel. Planområdet inngikk i det tidligere planforslaget for Hetlevikstraumen. Denne ble trukket før saken ble politisk behandlet grunnet negativ innstilling fra fagetaten.

Forslagsstiller ønsker nå å fremme reguleringsplan kun for det nordligste boligområdet i det opprinnelige planforslaget. Dette var i det tidligere planforslaget regulert til konsentrert småhusbebyggelse, mens det nye planforslaget for Bjørndalsbrotet legger til rette for lavblokkbebyggelse.

Planområdet utgjør 12,4 dekar, og det foreslås ny bebyggelse på et ubebygd areal inntil en kolle.

– Det legges i planforslaget til rette for blokkbebyggelse med ca. 19 boenheter. Planlagt bebyggelse er vist med inntil 4 etasjer, inkludert parkering i underetasjene. Arealet vest og nord for planlagt bebyggelse reguleres til naturområde – grønnstruktur. Det legges til rette for uteoppholdsareal på eksisterende kolle, heter det i planforslaget.

Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 557 Bjørgeveien i øst, via den kommunale vegen Bjørndalsbrotet. Det planlegges ikke gjort tiltak med adkomstveien.

Planområdet grenser til Bjørndalspollen i nordvest, grøntarealer i sørvest, og for øvrig til bebyggelse i form av eneboliger og rekkehus. Planområdet er uregulert. I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2010) ligger området innenfor formålene bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og friluftsområde i sjø og vassdrag.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil bygge på og åpne hotell

Nyheter / tirsdag 20. august 2019

Skal bygge på Søreide

Nyheter / mandag 19. august 2019

Her kan det komme 19 leiligheter

Nyheter / søndag 18. august 2019

Midgard Gruppen kjøpte på Straume

Nyheter / torsdag 15. august 2019

Vil bygge 20 boliger på resttomt

Nyheter / onsdag 14. august 2019

Nå kommer føringer for sjøfronten

Nyheter / tirsdag 13. august 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no