Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Det foreslås ny bebyggelse på et ubebygd areal inntil en kolle. (Illustrasjon: Asplan Viak)

Ønsker å bygge 19 boliger på Bjørndalsbrotet

Planforslaget til Håne Invest AS legger til rette for ny boligbebyggelse i et etablert boligområde, og er vist med inntil 4 etasjer.

Tore Årdal

mandag 4. februar 2019 7:51 (Oppdatert 12. april 2019 16:18)

På vegne av Håne Invest AS fremmer Asplan Viak planforslag for et område på Bjørndalsbrotet, sørøst for Bjørndalspollen i Laksevåg bydel. Planområdet inngikk i det tidligere planforslaget for Hetlevikstraumen. Denne ble trukket før saken ble politisk behandlet grunnet negativ innstilling fra fagetaten.

Forslagsstiller ønsker nå å fremme reguleringsplan kun for det nordligste boligområdet i det opprinnelige planforslaget. Dette var i det tidligere planforslaget regulert til konsentrert småhusbebyggelse, mens det nye planforslaget for Bjørndalsbrotet legger til rette for lavblokkbebyggelse.

Planområdet utgjør 12,4 dekar, og det foreslås ny bebyggelse på et ubebygd areal inntil en kolle.

– Det legges i planforslaget til rette for blokkbebyggelse med ca. 19 boenheter. Planlagt bebyggelse er vist med inntil 4 etasjer, inkludert parkering i underetasjene. Arealet vest og nord for planlagt bebyggelse reguleres til naturområde – grønnstruktur. Det legges til rette for uteoppholdsareal på eksisterende kolle, heter det i planforslaget.

Adkomst til planområdet er fra fylkesvei 557 Bjørgeveien i øst, via den kommunale vegen Bjørndalsbrotet. Det planlegges ikke gjort tiltak med adkomstveien.

Planområdet grenser til Bjørndalspollen i nordvest, grøntarealer i sørvest, og for øvrig til bebyggelse i form av eneboliger og rekkehus. Planområdet er uregulert. I gjeldende kommuneplans arealdel (KPA 2010) ligger området innenfor formålene bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og friluftsområde i sjø og vassdrag.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Adolfsen-brødrene posisjonerer seg i Arna

Nyheter / mandag 15. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no