Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SATSER: Kim Krossøy startet ved årsskiftet opp selskapet KIRO Eiendomsforvaltning, hvor han for øyeblikket er eneste ansatte. (Foto: Torgeir Hågøy)

Overrasket over hvor mange
som slurver med vedlikeholdet

BERGEN: Etter litt over fire måneder som selvstendig rådgiver for eiendomsbransjen er Kim Krossøy overrasket over hvordan det står til hos enkelte huseiere.

Torgeir Hågøy

onsdag 11. mai 2016 5:00 (Oppdatert 28. februar 2018 10:14 )

– Det er mange avvik både i forhold til det branntekniske, men også i forhold til elektriske anlegg og det bygningsmessige, sier Kim Krossøy i selskapet KIRO Eiendomsforvaltning AS.
Mangelfull dokumentasjon for bygningsmassen og manglende serviceavtaler er også en gjenganger.
Etter fire år i DNB-systemet vet Krossøy hvordan det bør stå til med vedlikehold og systemer for å følge opp og dokumentere hva som har blitt gjort og skal gjøres. Realiteten er altså at det ikke alltid er helt som det burde være.
– Jeg har gjennomført en del tekniske due diligencer i det siste, og der fremkommer det ofte mangler. I tillegg har jeg bistått byggherrer i forbindelse med overlevering av nye bygg fra entreprenører, og her er det ofte utfordringer knyttet til integrasjonen mellom ulike tekniske anlegg samt mangelfull FDV- og sluttdokumentasjon, sier Krossøy.

LES OGSÅ: Kommunens eiendommer må pusses opp for 7,5 milliarder

Dårlige kort på hånden
Dersom huseier ikke har gode nok systemer for oppfølging av vedlikehold kan han være uvitende om feil og mangler på bygget. Den dagen eiendommen eventuelt skal selges vil avvik fra kjøpers tekniske gjennomgang oftest medføre krav om prisreduksjon.
– Når en mulig kjøper får gjennomført en teknisk DD av bygget vil kjøper og selger gjerne ha inngått en avtale om eksklusivitet. Grunnet tidspress innhentes ikke flere pristilbud for utbedring av feil og mangler som påvises, og kjøper vil også ta høyde for noe usikkerhet. Enten må selger akseptere en redusert salgssum eller ta eiendommen ut i markedet igjen. Potensielle kjøpere vil da vil undres over hvorfor eiendommen legges ut på nytt. I tillegg vil selger være pålagt å informere nye budgivere om avvik på eiendommen som han nå er blitt klar over. Byggherrer som kjenner byggets tekniske tilstand vil være langt bedre forberedt ved et eventuelt salg. Enten kan feil og mangler utbedres før eiendommen legges ut i markedet, alternativt kan eiendommen annonseres med sine mangler. Uansett vil huseier da ha langt bedre kort overfor kjøper, sier Krossøy.

LES OGSÅ: Stoltz tror på vekst innen rehab

Stort ansvar
Vedlikehold av en eiendom handler imidlertid om langt mer enn gode kort på hånden i forhold til et salg. Det handler til syvende og sist om huseiers ansvar for sikkerheten på byggene.
– Som huseier har man et stort ansvar som ikke kan delegeres bort, og i verste fall kan eier bli stilt til rettslig ansvar dersom noen blir skadet på grunn av mangelfullt tilsyn og vedlikehold, sier Krossøy.
Han forteller at lovverket er omfattende, og man må blant annet forholde seg til Byggteknisk forskrift, Forskrift om brannforebygging, Brann- og eksplosjonsvernloven og Internkontrollforskriften bare for å nevne noen.
– Mange avvik går i tillegg direkte utover kundetilfredsheten på byggene, noe som igjen vil kunne gjenspeile seg i kortere løpetid på leiekontraktene. Et feilfritt bygg med høy kundetilfredshet og lengre kontraktsløpetid vil gi flere interessenter, høyere prisforventning og gi en bedre posisjon i forhandlinger med potensielle kjøpere, sier Krossøy.

LES OGSÅ: Hove takker DN for hotellslakt

Skal kunne selges i morgen
Krossøys kongstanke er at systematisk og god forvaltning av næringsbygg gir tilfredse leietakere, lavere driftskostnader og eierkostnader i tillegg til høyere forventet salgssum og en enklere transaksjonsprosess. Sannsynligheten for konflikt mellom kjøper og selger i ettertid av transaksjonen vil også reduseres.
– Det beste er om eiendommen driftes og vedlikeholdes slik at den kan selges i morgen med all nødvendig dokumentasjon. Da har man kontroll på alt og det kommer ingen overraskelser, sier Krossøy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no