Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

GODE SOLFORHOLD: Ettersom området i hovedsak ligger på en kai, er det umiddelbar tilgang til sjø og svært gode solforhold. Foto: Google

På denne tomten i Bergen skal flere kjente aktører i gang med et unikt boligprosjekt

– I tillegg til at dette er et etablert strøk, er beliggenheten suveren, sier Linn Idsø Brenne i FagerStad.

Tore Årdal

torsdag 26. august 2021 10:35 (Oppdatert 4. november 2021 16:57 )

På vegne av Ytrebygdsvegen 33 AS har TAG Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen for et planområde på Søreide i Ytrebygda bydel. Eiendommen omfatter tidligere Televerkets sjøkabelvirksomhet.

Dagens bygning består av en hoveddel hvor kablene ble losset på skip, i tillegg til en utstikker fra byggets østvegg som fungerte som verksted/garasje. De to byggene står tomme i dag med unntak av en liten del av kabellageret som inneholder teleanlegg. På tomten står det noen mindre bygningskonstruksjoner, samt et mindre teletekniskbygg helt i nordøst

Kjøpte Telenor-portefølje

Eiendommen inngår i porteføljen (Brick) med 85 utviklingseiendommer fra Telenor som FagerStad Utvikling, Fredensborg, Fredensborg Bolig, NorgesGruppen Eiendom og Joh Johannson Eiendom gikk sammen om å kjøpe i fjor. FagerStad har hovedansvaret for transaksjon, forvaltning og utvikling av porteføljen i tillegg til å være på eiersiden.

– Bakgrunnen for planinitiativet er ønske om transformasjon av Telenors nedlagte telesentral med tilhørende eiendom til et attraktivt boligområde. I tråd med nasjonale myndigheters vedtak faser Telenor ut kobbernettet. Dette medfører redusert arealbehov for deres virksomhet og åpner for ny fremtidsrettet bruk av området, skriver TAG Arkitekter i henvendelsen til PBE.

Planen omfatter en endring av dagens formål fra industri, kai og telekommunikasjon til boligformål og friområde. Det vil legges til rette for etablering av flere leilighetsbygg med tilhørende felles uteoppholdsareal, renovasjonsanlegg og grønnstruktur. Det meste vil være nybygg, men det tidligere sjøkabellageret vil forsøkes bevart gjennom konvertering av eksisterende bygg. Ifølge arkitektselskapet vektlegges det høy arkitektonisk kvalitet i planarbeidet.

60-70 boliger

Totalt legger planforslaget opp til 60-70 boliger.

– Forslag om boligformål grunner i en tett kobling mot Søreide sentrum, som har vært og er stadig i utvikling. Gjennom kommunedelplanen styrkes Søreide med sentrumskvaliteter, med en blanding av ulike formål som bolig og offentlig- og privat tjenesteyting. Sentrumsutviklingen må ses i sammenheng med relokalisering av Søreide skole som friga store områder sentralt på Søreide, påpekes det i henvendelsen til PBE.

Planområdet har flott utsikt mot Søreide sentrum i sør og Hammersland og Grimseid i vest. Ettersom området i hovedsak ligger på en kai, er det umiddelbar tilgang til sjø og svært gode solforhold. Eiendommen grenser til sjø i sør, sørvest, og boligområde bestående av eneboliger i nord, nordvest. Boligområdet ligger på en høyde, ca. 10 meter høyere enn kaiområdet.

– Kvalitetsboliger

Linn Idsø Brenne i FagerStad, som er daglig leder for Brick-porteføljen, sier at dette blir kvalitetsboliger på Søreides beste beliggenhet.

– Dette blir et unikt boligprosjekt med sjønær beliggenhet i et allerede etablert område. Vi gleder oss til å kunne komme i gang med prosjektet, sier Idsø Brenne.

Hoveddelen av volumene skal plasseres langs eksisterende fjellskjæring nord på eiendommen, og vil bidra til et forbedret visuelt uttrykk på eiendommen – sammenlignet med dagens fjellskjæring.

– Bryggekanten vil holdes fri for bebyggelse. I tidligere faser har det blitt sett på mulighetene til å plassere bygg mot bryggekanten, men dette har blitt ansett for å privatisere brygge og tilgangen til sjø unødig, og er dermed blitt fjernet, påpeker arkitektselskapet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no