Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SKAL RIVE: Eksisterende kontorbygg, to eneboliger og ett næringsbygg innenfor planområdet skal rives for å tilrettelegge for seks boligblokker og to rekkehus. Fagkyndig: Rambøll

Plan og bygg anbefaler forslag med 105 boliger på Storetveit

Nordr, Thunes Holding og Instanes Eiendom har ambisjoner om gode kvaliteter i kombinasjon med miljø- og energieffektive løsninger.

Tore Årdal

torsdag 11. august 2022 6:49 (Oppdatert 3. oktober 2022 15:42 )

På vegne av V.I.T. Bolig AS foreslår Rambøll Norge detaljregulering for et område på Storetveit mellom Storetveitvegen og Vestre Fantoftåsen i Årstad bydel.  Nordr er, sammen med Thunes Holding og Instanes Eiendom, eier av V.I.T. Bolig AS, som eier planområdet, hvor det i dag står et kontorbygg fra 1970-tallet. I tillegg har V.I.T. Bolig kjøpt to eneboligtomter og én forretningseiendom nord for kontorbygget.

Eierne ønsker å gjennomføre en reguleringsendring til boligformål på dette området, og inviterte i 2017 til parallelloppdrag / arkitektkonkurranse for utvikling av prosjektet. Rambøll vant konkurransen basert på et konsept med tre lange leilighetsbygg mot Storetveitvegen og tre punkthus i bakkant.

Prosjektet er blitt betydelig bearbeidet i løpet av planprosessen, etter innspill fra naboer og kommunale og statlige etater.

– Intensjonen med planforslaget er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for ca. 105 boenheter, fordelt på 6 boligblokker og 2 rekkehus, skriver Rambøll i planforslaget.

Uteoppholdsarealene til boligene dekkes gjennom private balkonger, takterrasser og felles uteoppholdsareal på bakkeplan. Felles parkeringskjeller for feltene er plassert under bakken, med tilkomst fra sør.

– Med planforslaget søkes det å tilrettelegge for et godt bomiljø med gode uteoppholdsarealer, samt sikre gode kvaliteter i kombinasjon med miljø- og energieffektive løsninger, skriver Rambøll.

Viktige tema i planprosessen har vært plangrep, byggehøyder og volum, støy, renovasjon og uteoppholdsareal.

Plan- og bygningsetaten slutter seg til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget, men har noen forslag til endring av foreslåtte planbestemmelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no