Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ALTERNATIV BRUK: Forslagsstiller opplever at det ikke er etterspørsel i markedet for hotelldrift. Foto: Google Street View

Plan- og bygg negativ til studentboliger her

Stoltzen Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for 50 studentboliger, men Plan- og bygningsetaten ville ikke engang at planforslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn.

Tore Årdal

tirsdag 20. september 2022 10:56 (Oppdatert 3. oktober 2022 15:41 )

På vegne av Stoltzen Eiendom AS foreslår Ard Arealplan detaljregulering for Sandviksveien 94 i Bergenhus bydel. Bakgrunnen for planarbeidet er at Studentskipnaden på Vestlandet (Sammen) har inngått avtale med forslagsstiller om å etablere ca. 50 studentboliger i den delen av eksisterende bygg, som i dag er Sandviken Brygge Hotell.

– Forslagsstiller opplever at det ikke er etterspørsel i markedet for hotelldrift, og har derfor undersøkt alternativ bruk av eiendommen, fremgår det av planforslaget, som nå er ute til offentlig ettersyn.

Ard Arealplan påpeker at det er et stort behov for studentboliger i Bergen, og at det foreligger vedtatt politisk målsetning om å oppnå 30 prosent studentboliger i henhold til «Boliger for studenter i Bergen – Handlingsplan mot 2030» (Bystyresak 11/19).

– Hva angår byggets beskaffenhet, er romstrukturen til hotellet velegnet til enkel transformasjon til studenthybler, og medfører at bygningsmassen kan bevares og utnyttes. Dette muliggjør på samme måte at studentboligene kan være klare til innflytting på kort tid, heter det i planforslaget.

– Eiendommen vurderes også på bakgrunn av sin beliggenhet og beskaffenhet som godt egnet til studentboliger. Eiendommen har nærhet til utdanningsinstitusjonene i sentrum og NHH, og videre et godt utbygd kollektivnett for tilkomst til øvrige utdanningsinstitusjoner, skriver Ard Arealplan.

Plan- og bygningsetaten besluttet at planforslaget ikke skulle legges ut til offentlig ettersyn med bakgrunn i at «støysituasjonen og mangel på stille side tilsier at boligformål for studenter ikke kan anbefales». Etaten kan heller ikke anbefale foreslått mengde og kvalitet på uteoppholdsareal.

Byrådet innstilte til utvalget om at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. Utvalget vedtok i møte 14.06.2022 at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no