Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

BOLIGFORSYNING: Bakgrunnen for arbeidet er spørsmål om kommuneplanen har avsatt tilstrekkelig areal for å sikre nødvendig boligforsyning. Foto: Tore Årdal

– Potensial for å bygge 27.000 boliger i Bergen

Plan- og bygningsetaten har levert rapport om potensial for boligbygging i fortettingsområdene.

Tore Årdal

mandag 15. november 2021 0:27 (Oppdatert 26. januar 2022 16:02 )

I 2019 fikk Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen en bestilling knyttet til «Program for boligforsyningen». Etaten har nå oversendt delprosjektet som omhandler potensialet for boligfortetting i sentrumskjerner og byfortettingsområder i KPA2018 (kommuneplanens arealdel).

Det er Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling samt Kommunaldirektørens stab som er programleder for Program for boligforsyning, og arbeider med å følge opp bystyresaken fra 2019.

Befolkningsvekst

Bakgrunnen for arbeidet er spørsmål om kommuneplanen har avsatt tilstrekkelig areal for å sikre nødvendig boligforsyning. Kartleggingen viser at fortettingsområdene i KPA2018 gir grunnlag for boligforsyning i Bergen langt utover stipulert behov i planperioden (2018-2030).

Etter fagetatens vurdering er det fullt mulig å vektlegge kvalitet i utforming av gode boligområder i samsvar med overordnet plan – og samtidig sikre en fortsatt boligutbygging i takt med den forventede befolkningsveksten.

Av rapporten fremgår det at potensialet for boligfortetting på mellomlang sikt (frem mot 2040) er på 27.000 enheter.

Koordinert offentlig innsats

Realisering av potensialet i flere områder er avhengig av koordinert offentlig innsats. I mange områder pågår det offentlige prosesser i form av planarbeid eller strategiarbeid. I flere soner er det nylig vedtatte områdeplaner.

– Av analyseområdene er det bare Sandsli, Eidsvåg og større deler av Nesttun som både har høyt utbyggingspress òg strukturelle utfordringer, uten at det allerede pågår offentlig planarbeid i sonen. Men selv om kommunen utarbeider plangrunnlag og strategier, foreligger ikke en overordnet prioritering mellom de ulike områdene. Med et potensial som langt overstiger prognostisert behov, kan det bli aktuelt å se på ytterligere styring eller ressursprioritering for å sikre en ønsket rekkefølge i utbyggingen, skriver PBE i et fagnotat.

Offentlig tjenesteyting

Etaten påpeker også at offentlig tjenesteyting er en faktor med mangler og utfordringer i dagens bystruktur, som i tillegg må håndtere fremtidig utvikling.

– Konkrete behov for sosial infrastruktur vil være knyttet til den faktiske boligbyggingen. Men det ene kan ikke komme uten det andre. Fagetaten ser at det vil være behov for tett samarbeid mellom kommunens ulike ansvarsområder for å sikre samordning i den offentlige innsatsen.

Med det høye potensialet som ligger i flere av bydelene, påpeker PBE også «at det har vist seg å være begrenset i hvilken grad boligtilbudet kan styre de store befolkningstendensene».

– Økt boligbygging kan legge til rette for større vekst enn dagens prognoser tilsier, men samtidig er det en utfordring at boligbygging på ett sted kan fjerne markedsgrunnlaget for salg av boliger og dermed boligbygging et annet sted. Dersom det er områder som er særlig viktige å realisere for å sikre god byutvikling, er det nødvendig med en god kunnskap om den samlede situasjonen på boligmarkedet, og hvordan ulike prosjekt eventuelt påvirker hverandre, heter det i fagnotatet.

Tabellen viser hvordan potensialet fordeler seg på bydelene. (Teoretisk boligpotensial er et teoretisk estimat basert på 4 boliger per mål.)

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Storplanen på Laksevågneset ble stoppet – nå er NCC i gang igjen

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Har snart solgt halvparten i Knarvik

Nyheter / onsdag 4. oktober 2023

Startet salget med et knall på Paradis

Nyheter / tirsdag 3. oktober 2023

Samler 140 eiendomstalenter i Bergen-regionen

Nyheter / søndag 1. oktober 2023

– Tregt transaksjonsmarked, men også unike muligheter

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Bystyret vedtok Postens plan på Kokstad

Nyheter / torsdag 28. september 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no