Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

246 BOLIGER: Berstad Eiendom, EGD Property og OBOS vil nå oppføre 246 boliger samt barnehage og noe næringsarealer i Nøstegaten. Ill: MAD + Rambøll + Tredje Natur

Prestisjeprosjekt må ut på ny høring

I forbindelse med utbyggingen på Nøstet vil utfylling av sjø innebære betydelig miljøskade i anleggsfasen. Men på sikt vil fyllingen legge til rette for ny tareskog og et tilsvarende rikt biologisk mangfold.

Tore Årdal

torsdag 1. september 2022 10:07 (Oppdatert 3. oktober 2022 15:42 )

Berstad Eiendom, EGD Property og OBOS vil oppføre 246 boliger samt barnehage og noe næringsarealer i Nøstegaten. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 06.01.2018 – 20.02.2018, og på begrenset høring i perioden 21.10.2021 – 19.11.2021.

– I sakens anledning har det dukket opp nye opplysninger, som er av en slik karakter at det må foretas en ny begrenset høring, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen i en kunngjøring.

I en rapport utarbeidet av NaturRestaurering fremgår kunnskapsgrunnlag knyttet til konsekvensene for naturmiljø som følger av tiltaket, samt forslag til avbøtende tiltak. I all hovedsak gjelder dette konsekvenser knyttet til utfylling i sjø, hvorpå det vises til at samlet konsekvens av tiltaket vil innebære betydelig miljøskade i anleggsfasen.

Det vises videre til at fyllingsfrontens form og dybdeprofil kan legge til rette for ny tareskog og et tilsvarende rikt biologisk mangfold som dagens situasjon innen ca. 5-6 år.

Arealet som påvirkes av utfyllingen, utgjør ca. 10 prosent av det kartlagte området. I henhold til utredningen vil sukkertareskog reetablere seg i området innen rimelig kort tid, men det er også sikret i bestemmelsene at det skal legges til rette for reetableringen.

– På denne bakgrunn vurderer vi at konsekvensene som følger av planforslaget kan aksepteres, skriver PBE.

Plansaken er nå lagt ut til ny begrenset høring med merknadsfrist 18. september.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Bara Eiendom selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 4. oktober 2022

Solgte Porsche Center Bergen

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

Nyheter / mandag 3. oktober 2022

Vil bygge ny kjempe innen utleieboliger

Nyheter / torsdag 29. september 2022

Siktet seg inn mot fylkeshuset

Nyheter / onsdag 28. september 2022

Nordea Liv vant pris for beste avkastning

Nyheter / tirsdag 27. september 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no