Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

URBANT BYMILJØ: Planområdet ligger i et spennende transformasjonsområde, der et eldre industriområde er i ferd med å erstattes av et urbant bymiljø. Ill: Link Arkitektur

Profier vil bygge 38 boliger i Møllendalsveien

Prosjektet omfattet opprinnelig 63 boliger, men etter offentlig ettersyn i 2018 er det gjort betydelige kutt.

Tore Årdal

torsdag 4. august 2022 6:45 (Oppdatert 18. august 2022 7:51 )

På vegne av Profier AS foreslår Opus Bergen detaljregulering for et område med adresse Møllendalsveien 63 på Møllendal i Bergenhus bydel. Området ligger like sørøst for Store Lungegårdsvann.

Planforslaget ble opprinnelig utlagt til offentlig ettersyn 04.08.2018 -18.09.2018. Etter offentlig ettersyn er det gjort endringer i forslaget. Fagetaten mener at en ny høring kan begrenses til berørte parter, og må ikke gjennomføres som ordinært offentlig ettersyn.

Endringene omhandler tomteutnyttelse, høyder, uteoppholdsareal, parkering, renovasjon og flomsikring. I forhold til det opprinnelige forslaget er antall boliger kuttet fra 63 til 38 enheter.

– Planområdet ligger i et spennende transformasjonsområde, der et eldre industriområde er i ferd med å erstattes av et urbant bymiljø. Bybanen til Fyllingsdalen vil stå ferdig i 2022, og traseen går gjennom området med nytt bybanestopp like nord for planområdet.

– Videre er parker og gang- /sykkelvei etablert, eller skal etableres langs Store Lungegårdsvannet Dette sikrer en grønn, trygg og trivelig transportkorridor til Bergen sentrum. Det skisserte tiltaket vil bidra til å forsterke kvalitetene i området ytterligere, heter det i planforslaget.

Ny bebyggelse skal sikre leiligheter av varierende størrelse som bidrar til å sikre et heterogent bomiljø, men med en større andel av leiligheter tilpasset unge og studenter.

– Ved å tilrettelegge for blant annet publikumsrettet virksomhet i Cementstøperiet, vil en bidra til å skape liv i byrommet. Langs elveløpet er det regulert for et gangareal, som vil bli en del av eksisterende blågrønne forbindelse langs Møllendalselven, fremgår det av planforslaget.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no