Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

KJØPTE I 2019: Profier kjøpte det tidligere industriområdet på Hegrenestet i Sandviken i 2019. Foto: Profier

Profier vil gjøre dette neset til «Bergens beste sted å bo»

Det kan bli 550 nye boliger på Hegreneset. I tillegg kommer eventuelle boliger i Havnesiloen og Møllekvartalet.

Tore Årdal

tirsdag 9. mars 2021 11:43 (Oppdatert 15. april 2021 11:26 )

I 2019 skrev Estate Nyheter Vest at Profier hadde kjøpt det tidligere industriområdet på Hegrenestet i Sandviken – nordøst for Bergen sentrum. Profiers ambisjon er å transformere det 50 dekar store næringsområdet «til Bergens beste sted å bo».

Nå har Abo Plan & Arkitektur, på vegne av Profier-selskapet Hegreneset AS , bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen.

– Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med noe næring innenfor byfortettingssonen i kommuneplanens arealdel (KPA). Tomten har en svært sentral lokalisering, nært kollektivtransport, skole, barnehage, dagligvare, tjenesteyting og større friområder, heter det i henvendelsen til PBE.

Forslagsstiller har vært i dialog med byplanavdelingen, byarkitekten, byantikvaren, fylkeskonservator, Statens vegvesen og Bergen- og omland havnevesen for dialog, innspill og avklaringer. Det er utarbeidet både innledende stedsanalyse og konseptplan, som er gjennomgått med kommunen i et arbeidsmøte.

VARIASJON: Konseptplanen viser en konsentrert boligbebyggelse med variasjon i skala, boligtyper og arkitektonisk uttrykk. Ill: Abo Plan & Arkitektur

Konseptplanen viser en konsentrert boligbebyggelse med variasjon i skala, boligtyper og arkitektonisk uttrykk. Byromsstrukturen og byggehøydene er søkt tilpasset omkringliggende bebyggelse. Foreslått bebyggelse holdes hovedsakelig mellom 4-6 etasjer. På utvalgte steder, hvor sjøpromenaden endrer retning, «vurderes muligheten for å markere disse overgangene med bygg som inngår i en mer aktiv relasjon til kaikanten og har noe større høyde».

Målet er å gjøre sjøpromenaden som byrom rikere på opplevelser og kvaliteter som er knyttet til det blå elementet. Konseptet omfatter ca. 550 nye boliger. I tillegg kommer eventuelle boliger i Havnesiloen og Møllekvartalet.

– Muligheten for å transformere Havnesilo og Møllekvartalet til boliger er under utredning. For å kunne ta del av disse i bruk til boliger, må det aksepteres avvik fra krav til kvalitet og størrelse på uteoppholdsareal. Det vil også kreve endringer i fasadeuttrykket, skriver Abo Plan & Arkitektur.

Forslagsstiller ønsker å utvikle området slik at sjøen og den historiske bebyggelsen integreres både visuelt og fysisk, samtidig som det skapes gode uterom skjermet for lokale vær- og vindforhold. Området er rikt på kulturhistoriske bygninger, som skal bevares gjennom ny bruk.

– Planforslaget vil legge til rette for at Hegreneset skal bli et viktig målpunkt som tiltrekker seg folk fra hele bydelen. Sammenhengende gangforbindelser, byrom og offentlig tilgang til sjø skal være det overordnete prinsippet for bystrukturen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Hove selger i sentrum

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Tror på ketchupeffekt i leiemarkedet

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Zurhaar & Rubb kjøper på Lysaker

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Midgard Gruppen kjøpte fire eiendommer i Haukås Næringspark

Nyheter / torsdag 15. april 2021

Arctic-syndikat kjøpte på Askøy

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

JOF Eiendom selger på Kokstad

Nyheter / tirsdag 13. april 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no