Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

UENIGHET OM HONORAR ENDTE I RETTEN: - Dommen understreker viktigheten av klare avtaler for å unngå tvist i ettertid, sier advokat. Foto: Google Street View.

Rådgiver krevde 3,5 mill – gikk på fullt tap i retten

Bergen Eiendomsrådgivning AS saksøkte Ytre Markeveien 39 AS, men fikk ikke noe hjelp av Hordaland tingrett.

Thor Arne Brun

torsdag 24. november 2022 7:37 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

I begynnelsen av oktober møttes Bergen Eiendomsrådgivning AS og Ytre Markeveien 39 AS i Hordaland tingrett. Rettssaken gikk over tre dager, hvor uenigheten stod om oppgjør for krav tilknyttet konsulentbistand.

Sakens bakgrunn

Ytre Markeveien 39 AS inngikk i september 2014 en avtale om kjøp konsulentbistand fra Bergen Eiendomsrådgivning AS, i forbindelse med et mulig kjøp og utvikling av eiendommen Ytre Markeveien 41.

Ytre Markeveien 41 var på dette tidspunktet en ulovlig ombygget boligbygning, med en rekke spørsmål knyttet til den byggesaksrettslige godkjenningen, blant annet spørsmål om krav til brannskille mellom Ytre Markeveien 39 og Ytre Markeveien 41.

Bergen Eiendomsrådgivning AS var kjent med de påpekte ulovligheter og kontaktet eier av naboeiendommen, Ytre Markeveien 39 AS, for å få selskapet til å kjøpe eiendommen til en god pris, slik at Bergen Eiendomsrådgivning kunne få oppdraget med å bistå i prosessen med å utbedre de offentligrettslige manglene ved bygningen.

Ytre Markeveien 39 AS´ forsøk på å kjøpe eiendommen førte ikke frem, men Bergen Eiendomsrådgivning igangsatte likevel en omfattende prosess på eget initiativ mot Bergen kommune for å vanskeliggjøre eksisterende eier av Ytre Markeveien 41 sin prosess med å få offentligrettslig godkjent bygningen.

Etter fem år ble bygningen på Ytre Markeveien 41 offentligrettslig godkjent og deretter ble eiendommen lagt ut for salg.

Ytre Markeveien 39 AS kjøpte deretter eiendommen på det åpne markedet. Etter at transaksjonen var gjennomført fremmet Bergen Eiendomsrådgivning krav mot Ytre Markeveien 39 AS på 3,5 millioner kroner for dekning av deres arbeid i prosessen mot Bergen kommune og tidligere eier.

Søksmålet

Spørsmålet i saken for retten var om Bergen Eiendomsrådgivning hadde krav på fullt oppgjør etter avtalen, til tross for at Ytre Markeveien 39 AS kjøpte eiendommen til markedspris etter at utbedringsarbeidene var gjennomført.

Ytre Markeveien 39 AS anførte at det arbeidet som Bergen Eiendomsrådgivning hadde utført ikke var omfattet av avtalen mellom partene, blant annet fordi avtalens intensjon om kjøp av eiendommen Ytre Markeveien 41 med byggesaksrettslige mangler aldri ble realisert. Hordaland tingrett var enig i dette og gav Ytre Markeveien 39 AS fullt medhold og samt tilkjent saksomkostningene.

– Dommen understreker viktigheten av at eiendomsrådgivere og eiendomsutviklere inngår klare avtaler for å unngå tvist om størrelsen på honoraret i ettertid, sier advokat Kari Seglem Larsen som representerte Ytre Markeveien 39 AS i retten.

Dommen er ikke rettskraftig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no