Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VIL BYGGE LEILIGHETER: Intensjonen er å utvikle tomten til boligområde med leiligheter i varierende størrelser og tilhørende felles anlegg og infrastruktur. Foto: Google

Riggområde stikker kjepper i hjulene for boligprosjekt i Sandviken

Sandviken Utvikling AS vil rive eksisterende bebyggelse og oppføre boliger, men Plan- og bygningsetaten anbefaler å avvente til rigg- og anleggsområde for bybanen er i større grad avklart.

Tore Årdal

tirsdag 27. april 2021 12:37 (Oppdatert 12. mai 2021 9:24 )

I november i fjor bestilte Sandviken Utvikling AS veiledningsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) i Bergen for Sandviksveien 110. Av det vedlagte planinitiativet, utformet av TAG Arkitekter, fremgår det at forslagsstiller ønsker å regulere arealet til boligformål «med hensikt om å etablere leilighetsbebyggelse med tilhørende anlegg».

Ønsker trinnvis utbygging

– En eldre bolig nord på tomten er planlagt bevart. Deler av bebyggelsen er forutsatt revet (ikke hovedbygget). Det er imidlertid tenkt at en del av bebyggelsen kan bevares for en periode, slik at denne kan tas midlertidig i bruk som en er. En ser for seg trinnvis utbygging, påpeker arkitektselskapet.

Arealet er regulert i en eldre kommunedelplan med formålet næring og bolig.

– Intensjonen er å utvikle tomten til boligområde med leiligheter i varierende størrelser og tilhørende felles anlegg og infrastruktur. Eksisterende bebyggelse er planlagt revet i ulike byggetrinn, med unntak av verneverdig, eldre bygning som det er ønskelig å benytte som grendehus eller lignende med felles delefunksjoner.

Eksisterer allerede plansak

I veiledningsmøtet viste PBE til at det eksisterer en åpen plansak for det aktuelle området. Etaten tolker anmodningen om veiledningsmøte til å innebære at det ønskes å starte et nytt planarbeid, og at eksisterende plansak for det aktuelle området kan avsluttes og stenges.

Forslagsstiller stilte spørsmål ved dette, men saksbehandler viste til at plansaken «har en til dels rotete historikk, der oppstartsmøte ble avholdt i 2007 og premisser som ble gitt var med utgangspunkt i eldre plangrunnlag, samt det er lite ønskelig å fremme en reguleringsplan for vedtak med såpass gammelt saksnummer». Plankonsulent mener det kan være fornuftig å starte opp et nytt planarbeid.

Riggområde skaper trøbbel

Som del av planarbeidet knyttet til bybanen, vurderes det å bruke Saltimport-tomten (Lehmkuhlboden) i Sandviken som riggområde i hele byggeperioden for bybanen, 2023-2031. Området rundt er utsatt for støy og støv fra anleggsaktiviteter, og det skal i det videre planarbeidet vurderes tiltak samt alternativer til Saltimport-tomten.

Av denne grunn er det knyttet en del usikkerhet til utviklingen av Sandviksveien 110.

– Vi anbefaler å avvente et eventuelt planarbeid til rigg- og anleggsområde for bybanen er i større grad avklart. Det anbefales å se på muligheten for et felles planarbeid med Lehmkuhlboden, uttalte PBE i veiledningsmøte.

Ifølge Purehelp.no eies Sandviken Utvikling AS av Barlindhaug Eiendom AS og Sandviken Eiendom AS.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no