Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

NY RUNDE I DOMSTOLENE: Beboerne i dette sameiet stevnet entreprenør og utbygger etter at byggene tok inn vann, men nådde ikke frem i tingretten. Nå blir det ankerunde i Gulating lagmannsrett. Foto: Google Street View

Sameie godtar ikke tap mot utbygger

Sameiet Bjerketun på Slettebakken ble i desember dømt til å betale 1,8 millioner i erstatning til utbygger Byborg Eiendom, etter at et erstatningssøksmål feilet i Hordaland tingrett. Nå blir det ankesak i Gulating lagmannsrett.

Thor Arne Brun

torsdag 2. mars 2023 8:09 (Oppdatert 30. mars 2023 8:05 )

I begynnelsen av desember omtalte Estate Vest rettstvisten mellom Sameiet Bjerketun og Byborg Eiendom AS, etter en årelang tvist om vannlekkasjer boligblokkene som tilhører sameiet.

Byborg Eiendom AS var utbygger ved etablering av Sameiet Bjerketun, mens Vestafjell AS var utførende entreprenør. Vestafjell hadde engasjert Balkongentreprenøren til å stå for monteringen av balkongene.

Bjerketun er beliggende i Vilhelm Bjerknes vei 62 på Slettebakken i Bergen. Sameiet består av tre separate boligblokker med til sammen 90 eierseksjoner og tilhørende fellesarealer. Byggeteknisk er de tre blokkene i prinsippet like, men med noen forskjeller i antall etasjer.

Veggene tok inn vann

I mai 2019 tok sameiet ut forliksklage, hvor det ble anført feil ved fasadeplatene i byggene, feil ved fall og montering av balkonger, herunder fuktighet i kledning mellom balkonger og yttervegg, mangler knyttet til boss-sug, samt feil ved fall på tak ved inngangspartiene ved blokk to av blokkene. Det ble ved forliksklagen lagt ned påstand om prisavslag fastsatt etter rettens skjønn, begrenset oppad til snaut tre millioner kroner.

Forliksrådet innstilte behandlingen, og i 2020 tok sameiet ut stevning mot Byborg Eiendom og Vestafjell. Byborg Eiendom reiste senere ut søksmål mot Balkongentreprenøren, med krav om regress for det tilfelle at Byborg ble idømt økonomisk ansvar knyttet til balkongene.

Da saken var oppe i Hordaland tingrett i august i fjor, kom det frem at det samlede kravet fra sameiet var kommet opp i 17,5 millioner kroner.

Mente det var reklamert for sent

Tingretten kom imidlertid til at det var reklamert for sent, og Byborg Eiendom og Vestafjell ble frifunnet for kravet. Sameiet ble dømt til å dekke sakskostnadene til Byborg Eiendom og Vestafjell med til sammen rundt 1,8 millioner kroner, mens Vestafjell ble dømt til å dekke dekke sakskostnadene til Balkongentreprenøren med en halv million kroner.

Nå er det klart at det blir en ny rettsrunde mellom partene, etter at sameiet har anket dommen i Hordaland tingrett. Det fremgår ikke av berammingsoversikten når saken skal opp for lagmannsretten, men Gulating lagmannsrett har i en fersk kjennelse kommet til at også regresspørsmålet mot Balkongentreprenøren skal behandles i den kommende ankesaken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kjøpte det prosjekterte sentrumsbygget i Myrkdalen

Nyheter / torsdag 30. mars 2023

«Dette er et ekstremt viktig prosjekt for Bergen»

Nyheter / torsdag 30. mars 2023

Utvikler nye næringsparker i Bergen Vest

Nyheter / onsdag 29. mars 2023

GC Rieber Eiendom og WPS Næringsmegling til topps igjen

Nyheter / onsdag 29. mars 2023

Oppfører bolig- og næringsbygg i Frekhaug sentrum

Nyheter / mandag 27. mars 2023

Skipsreder vil bygge opptil 60 boliger i Ervik

Nyheter / torsdag 23. mars 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no