Savner god, helhetlig arkitektur i Bergen

Av Aasa Christine Stoltz Svanes sier det er en utfordring i Bergen å oppnå god nok kvalitet på det som bygges. Ofte ender det opp som en diskusjon hvor utbyggere og kommunen har ulike meninger for hva som er god kvalitet og arkitektur, istedenfor at man enes om hva dette faktisk innebærer. —  Vi sliter … Fortsett å lese Savner god, helhetlig arkitektur i Bergen