Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

TOWN HOUSE: – Det bygges veldig lite town house i Bergen, og vi er glade for at vi får det til her, sier regionleder Christian Flølo Geithus i Selvaag Bolig. Illustrasjon: Holon Bergen

Selvaag Bolig satser stort på Sandsli

I tillegg til at Selvaag Bolig er i gang med byggingen av Sandsli 360, er planforslaget for nabotomten nå lagt ut til offentlig ettersyn. Samlet vil selskapet bygge 260 boliger.

Tore Årdal

onsdag 19. januar 2022 6:43 (Oppdatert 29. mars 2022 20:46 )

– Vi er glade for at vi er på Sandsli og skal være der i mange år, sier regionleder Christian Flølo Geithus i Selvaag Bolig.

Han forteller at selskapet er godt i gang med byggingen av trinn 1 og 2 i prosjektet Sandsli 360, som totalt omfatter 199 boliger. Salgsstart på det tredje og siste trinnet blir trolig i andre kvartal i inneværende år.

– Vi selger godt på Sandsli. Prosjektet er beliggende i et naturskjønt område med gode turmuligheter. Det er kort vei til Bybanen, god infrastruktur og store arbeidsplasser i nærheten, samtidig som det er godt utbygd med skoler og idrettstilbud. Dette er et område som har de kvalitetene som kjennetegner et godt bomiljø, sier Geithus.

Selvaag Bolig eier også nabotomten Sandsliåsen 59, som er avsatt til ytre byfortettingssone (sone 3) i KPA2018, og åpner for utvikling av eiendommen til boligformål.

– Forslagsstiller ønsker å omforme eiendommen i tråd med kommuneplanens arealdel og den generelle utviklingen med fortetting langs Bybanen. Dette vil medføre riving av eksisterende kontorbygg på eiendommen som har stått uten leietaker de siste årene, skriver Holon Bergen i planforslaget, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.

På det 10,2 mål store planområdet ønsker Selvaag Bolig å bygge opptil 62 boenheter. Store deler av tomten benyttes i dag til overflateparkering.

I tillegg til den kommende blokkbebyggelsen i Sandsli 360 er eksisterende kontorbebyggelse på tomten omkranset av eneboligbebyggelse i sør / sørøst og av et hotell i vest.

– Boligbebyggelsen skal gjennom sin formgivning og arkitektur binde sammen og skape gode romlige relasjoner mellom hotellet og eksisterende og planlagt boligbebyggelse, som er vidt forskjellig i både uttrykk og skala, heter det i planforslaget.

Ny bebyggelse skal plasseres «slik at kommunal vei Sandsliåsen gis en meningsfull, identitets- og verdiskapende avslutning i utforming som gatetun».

– Stiforbindelse mellom ny bebyggelse og Håvardstunvatnet til bybanestopp skal videreføres som konsept, via tilgrensende prosjekt på nordsiden i nummer 57. Som for naboprosjektet, er det nærheten til naturområdet rundt Håvardstunvatnet som i stor grad skal få definere plangrepet og kvalitetene internt i planområdet, fremgår det av planforslaget.

Bebyggelsen i planforslaget er variert og består av blokker og konsentrert småhusbebyggelse, og gjenspeiler dermed de ulike bygningstypologiene på nabotomtene.

– Det bygges veldig lite town house i Bergen, og vi er glade for at vi får det til her, sier Flølo Geithus.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Går til DARK fra Asplan Viak

Nyheter / mandag 23. mai 2022

– Det kan knapt bli mange nok nye boliger i sentrum

Nyheter / torsdag 19. mai 2022

Gikk fra Opus til Bonava

Nyheter / onsdag 18. mai 2022

Herman Friele inn i styret i Citybox

Nyheter / fredag 13. mai 2022

Boligprosjekt inngår i kunstutstilling

Nyheter / torsdag 12. mai 2022

Backer kjøpte kombieiendom på Midtun

Nyheter / onsdag 11. mai 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no