Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

40.400 KVM: Statsbygg har fått i oppdrag å identifisere en egnet tomt med en arealramme på 40.400 kvadratmeter BTA bygningsmasse.

Skal bla opp 3,18 milliarder på Dokken

Statsbygg vurderer tre alternative tomter for samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen. Ett alternativ skiller seg allerede positivt ut.

Tore Årdal

torsdag 22. april 2021 11:50 (Oppdatert 12. mai 2021 9:24 )

Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er de første som skal flytte inn i nytt bygg i den nye havbydelen på Dokken, som totalt er på 250 mål. Samlokaliseringen omtales av Bergen kommune som et pionerprosjekt og en motor i byutviklingen.

Statsbygg har fått i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt, som blant annet omfatter å identifisere en egnet tomt med en arealramme på 40.400 kvadratmeter BTA bygningsmasse. Omtrent 50 prosent av arealene er våt- og tørrlaboratorier, mens resten er kontorarbeidsplasser.

Forhandler med kommunen

Total ramme for prosjektet ved inngangen til forprosjektet er 3,18 milliarder kroner inklusive tomt. Jorleif Jørgenvåg, prosjektleder lokalisering I Statsbygg, sier til Estate Nyheter Vest at de er i forhandlinger med Bergen kommune om opsjonsavtale for kjøp av tomt.

– Tomteprisen er viktig, for jo dyrere tomten er, jo mindre blir det til byggingen, konstaterer Jørgenvåg.

Ved valg av egnet tomt er det en rekke vurderingskriterier som ligger til grunn. Blant annet er det behov for ca. 300 meter kai, som kan deles i flere lengder. Samtidig er det krav om funksjonell kai og manøvreringsareal for inntil 140 meter lange båter i sjø. Det skal også være egen saltvannsforsyning fra fjorden, inkludert renseanlegg, for å nevne noen av kriteriene.

Synlighet mot innseilingen

En viktig oppgave i forprosjektet er å avklare lokaliseringen på Dokken. Statsbygg vurderer nå de tre alternative tomteområdene som er foreslått i kommunens arealstrategi for Dokken, og peker foreløpig på tomt A (se illustrasjon) som den beste, og kanskje eneste alternativ. Denne tomten har best synlighet mot innseilingen, god kontakt med havnen, er nær hovedallmenning, og har stort potensial for etablering av «Havkvartal».

Lokalisering på tomteområde A forutsetter rekkefølge for utvikling som tar høyde for at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet kan flytte inn i tidlig fase. Først må det imidlertid avklares om dette området, som ligger utenfor 150 meter avstand fra fremtidig bybanetrasé, vil bli utsatt for vibrasjoner og el-støy. Havforskningsinstituttet bruker nemlig instrumenter som er sårbare for rystelser og elektromagnetiske felt.

Nærhet til Akvariet

Et annet vurderingskriterium for valg av tomt, er nærhet til Akvariet, men det er ikke lagt opp til en felles lokaliseringsprosess med Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

– Vi ønsker å ligge nær Akvariet, men det er ikke et avgjørende kriterium at de blir liggende rett ved siden av hverandre, sier Jørgenvåg.

Bergen kommune ønsker at Dokken skal bli et forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling i både økologisk, økonomisk og sosial forstand. I tillegg skal Dokken bli en innholdsrik og inspirerende bydel med variasjon og mangfold innen bolig, næring, service, kultur og rekreasjon.

– Dokken skal bli en nullutslippsbydel. Det legges stor vekt på samlokaliseringen av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet på Dokken, og hvilke muligheter nasjonale og regionale HAVBY-funksjoner kan ha for bydelen og byen, skriver Bergen kommune på sin hjemmeside.

Kostnadseffektivt bygg

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er helt sentrale for en forskningsbasert og bærekraftig forvaltning av Norges marine ressurser og marine miljø. Selv om det er to separate institusjoner, skal en samlokalisering gi en god effekt. I en presentasjon skriver Statsbygg at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er en del av Bergens historie og fremtid, og at de derfor bør få en synlig plassering i det nye havkvartalet på Dokken.

– Bergen kommune har høye ambisjoner for byutviklingen på Dokken, og innenfor rammen av et kostnadseffektivt bygg ønsker vi å bidra til dette, bla. ved å legge våre mest utadvendte funksjoner på bakkeplan der folk ferdes. Dessuten er Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet viktige institusjoner for både Bergen og Norge, derfor bør bygget få en god byplanmessig plassering der innholdet synliggjøres, sier Jørgenvåg.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no