Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

Planområdet ligger like ved bybanestoppet på Skjold. (Illustrasjon: ABO Plan og arkitektur)

Skal bygge 75 leiligheter på Skjold

Bonava Bolig AS skal oppføre 4 boligblokker med leiligheter som varierer i størrelse fra 36 til 112 kvadratmeter.

Tore Årdal

fredag 25. januar 2019 10:42 (Oppdatert 12. april 2019 16:17)

Planforslaget som ABO Plan og arkitektur har fremmet på vegne fra Bonava Bolig (tidligere NCC Bolig) for Fanavegen 46-50, er allerede banket gjennom i bystyret. Planområdet ligger like ved bybanestoppet på Skjold, tvers over for Skjold skole.

Hovedblokken ut mot Fanavegen skal etableres med kombinert formål bolig, forretning, kontor og bevertning og en høy etasje på gateplan. Totalt er det planlagt for ca. 75 leiligheter i størrelse 36–112 kvadratmeter.

Parkeringsdekning for personbil i planområdet er satt lavt ettersom området ligger svært sentralt med god kollektivdekning. Området har også nærhet til gang- og sykkeltrasé Osbanen, og har Lagunen kjøpesenter innen 15 minutters gangavstand.

Eksisterende bebyggelse er hovedsakelig eneboliger og eneboliger i rekke. Bebyggelsen er fra slutten av 1940-tallet og frem til slutten av 1980-tallet. Det forutsettes at fem eneboliger blir revet for å bli erstattet av boligblokk. Dette er i tråd med bestemmelsene til kommuneplanens arealdel og fortetting langs bybanen.

– Konseptet for prosjektet bygger på analysen fra dagens situasjon. Det er vektlagt at tomten ligger i et sentrumsområde, og en søker derfor å underbygge den urbane situasjonen som bybanen representerer, samt å etterstrebe gode bokvaliteter til nye boliger og hensynet til eksisterende boliger, heter det i planforslaget.

Bygningsstrukturen skal utgjøre et verktøy for å etablere gode kvaliteter for beboerne og forbipasserende.

– Strukturen har en tosidighet; den ytre siden som forholder seg til den eksisterende situasjonen med infrastruktur, bebyggelse og støyproblematikk. På innsiden etableres det et grønt, luftig og stille uterom. Den grønne vegetasjonen som var på tomten, blir reetablert og forbinder det nye prosjektet til den eksisterende situasjonen i området, fremgår det av planforslaget.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Fyller på med leiligheter i Åsane

Nyheter / onsdag 24. april 2019

Gjennomførte storstilt renovering

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

BOB satser på byggdrifterne

Nyheter / tirsdag 23. april 2019

Fikk nei til 40 boliger

Nyheter / mandag 22. april 2019

Nå kommer proptech-teknologi som gjør byggene effektive og smarte

Nyheter / tirsdag 16. april 2019

Adolfsen-brødrene posisjonerer seg i Arna

Nyheter / mandag 15. april 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no