Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ETTERBRUK: Brannstasjonen skal flyttes, og den eksisterende stasjonen søkes omregulert til sentrumsformål og offentlig-privat tjenesteyting. Ill: ABO Plan og Arkitektur

Skal bygge boliger ved brannstasjon

Prosjektet inngår i Bergen kommune sitt boligprogram, der det skal skaffes 250 boliger, 125 for spesielle målgrupper.

Tore Årdal

tirsdag 27. april 2021 6:41 (Oppdatert 12. mai 2021 9:24 )

– Planforslaget legger til rette for etablering av et kommunalt bosenter med inntil ni enheter. I det samme bygget skal det også etablerers inntil åtte kommunale utleieboliger. I tillegg til de totalt 17 boenhetene er det det satt av areal til en tjenestebase og fellesarealer adskilt fra leilighetene, skriver ABO Plan og Arkitektur i planforslaget for Fana brannstasjon og boligtun som snart skal legges ut til offentlig ettersyn.

Bygget skal oppføres på samme eiendom som Fana brannstasjon står på. Ny brannstasjon er under planlegging, og brannvesenet skal flytte til Rådalen når denne står klar. Per nå er forventet ferdigstillelse ved årsskiftet 2022/23.

Inntil ny brannstasjon står klar, skal dagens brannstasjon være i drift. I utarbeidelsen av planen er det derfor tatt høyde for at bygging og drift av nytt bosenter kan skje uten at driften til brannstasjonen blir berørt.

– Dette arbeidet er gjennomført i tett dialog med brannvesenet. Situasjonen med at bosenteret blir tatt i bruk før Brannvesenet avvikler sin drift ved brannstasjonen, krever i tillegg en midlertidig trafikkløsning forbi brannstasjonen, ettersom gang- og sykkelvei forbi selve brannstasjonen ikke kan etableres før driften av brannstasjonen avvikles, skriver arkitektselskapet.

Den hule eiken som står på tomten, legger sterke føringer for plassering av samferdselsanlegg og byggeområde, samt krav til gjennomføring av anleggsfase. Det er benyttet sertifiserte arborister til å kartlegge status for eiketreet og vurdere konsekvensene ved utbygging på tomten.

Av planforslaget fremgår det mulige alternativer for ny bruk av brannstasjonen er grundig vurdert. Det er særlig tre forhold som er tillagt vekt i vurderingen: Byggets kulturminneverdi, planlagt renovasjonsløsning og støysituasjonen på tomten.

– Brannstasjonens kulturminneverdi påvirker i stor grad hvilken etterbruk som kan vurderes. Bygget kan ikke rives. Føringene knyttet til at brannstasjonens dimensjoner/proporsjoner og viktige bygningselement ikke kan endres, gjør at det kun kan gjøres innvendige tilpassinger til ny bruk.

I planforslaget konkluderes det med at sentrumsformål og offentlig-privat tjenesteyting «er fleksible arealformål som åpner for mange ulike aktører og som vil kunne være forenelig med de vernehensyn som gjør seg gjeldende og kan derfor anbefales».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Gamle Christian Michelsens Institutt kan bli boligområde

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

Nå vil Coop også tilby dagligvarer på Midtun

Nyheter / onsdag 12. mai 2021

BOB inn i omstridt prosjekt – åpner for omfattende medvirkning

Nyheter / tirsdag 11. mai 2021

Bonava måtte kjøpe villa – nå kan det bli leilighetshus

Nyheter / mandag 10. mai 2021

Den Nationale Scene flytter til Laksevåg

Nyheter / fredag 7. mai 2021

Transaksjon på 9 milliarder: Flere av eiendommene er i bergensregionen

Nyheter / torsdag 6. mai 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no