Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

FELLESKAP: Løsninger som legger til rette for fellesskap, urban opplevelse og bærekraft er viktig i prosjektet. Ill: 3D estate

Skal bygge på Søreide

Webu AS ønsker å oppføre både townhouse, leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.

Tore Årdal

mandag 19. august 2019 23:37 (Oppdatert 17. september 2019 0:53 )

På vegne av selskapet Webu 2 AS fremmer Multiconsult planforslag for Naustdalen på Søreide i Ytrebygda bydel. Planområdet er på 14 dekar og omfatter i hovedsak én eiendom, som i dag er ubebygget.

Tomten ligger i et område som i kommuneplanens arealdel 2010 er avsatt til sentrumsformål og i kommuneplanens arealdel 2018 avsatt til byfortettingssone.

– Planforslaget legger til rette for konsentrert og familievennlig boligbebyggelse med totalt 44 boenheter i nærheten av en kollektivakse. Bebyggelsen med tilhørende leke- og uteoppholdsareal varierer mellom arealformål konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, skriver Multiconsult i planforslaget.

Boenhetene fordeles på 26 «townhouse» (stablede rekkehus), 2 leiligheter, 12 rekkehus og 2 tomannsboliger. All parkering er forutsatt i parkeringskjeller, og sentralt i området vil det være «gode, solfylte felles- og private uteoppholdsareal».

– Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for et godt boligmiljø med gode familieboliger. Løsninger som legger til rette for fellesskap, urban opplevelse og bærekraft er viktig i arbeidet med planforslaget, skriver Multiconsult.

Fagetaten har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer det mottatte planmaterialet til å ha tilfredsstillende kvalitet for å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etaten slutter seg i utgangspunktet til hovedformålet bolig og hovedgrepet i planforslaget.

Ifølge Purehelp.no eies Webu 2 AS av Wahl Eiendom-selskapet Webu AS med 60 prosent, mens Vadet Hagen Sverre Invest AS eier de resterende 40 prosentene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Kuttet prisen på Kokstad

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her vil Bara Eiendom bygge leiligheter

Nyheter / tirsdag 17. september 2019

Her kommer hundrevis av nye boliger

Nyheter / mandag 16. september 2019

Stort behov for studentboliger i Bergen

Nyheter / fredag 13. september 2019

– Et foregangsprosjekt langs Bergens bratte randsoner

Nyheter / onsdag 11. september 2019

Selger i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 10. september 2019

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no