Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

20.805 KVM: Inklusive parkeringsarealer er det nye kontorbygget skissert med et totalareal på 20.805 kvadratmeter. Ill: Link arkitektur

Skal oppføre dette kontorbygget på Kokstadflaten

Skanska og Nordea Liv Eiendom fikk bystyrets støtte til planforslaget.

Tore Årdal

onsdag 24. november 2021 23:12 (Oppdatert 2. februar 2022 22:13 )

I juni 2019 skrev Estate Nyheter Vest at Skanska og Nordea Liv Eiendom (sistnevnte gjennom selskapet Kokstadflaten 4 AS) ønsket å oppføre et nytt kontorbygg, samtidig som dagens hotellvirksomhet (Scandic Kokstad ) videreføres.

Kokstadflaten i Ytrebygda bydel har i de siste årene vært under sterk utvikling og transformasjon fra industri/lager til forretning, service og tjenesteyting. Bygget skal etableres for kontorer/tjenesteyting i et kontor-cluster.

– Næringsbygget skiller seg i stor grad fra nærområdets eksisterende bebyggelse, hvor en i planlagt bygg vil vektlegge tilbudet av fellesarealer/funksjoner, slik at disse genererer aktive verdier for bygningenes og nærområdets næringsvirksomheter, fremgår det av planforslaget.

Det planlegges et nytt bærekraftig bygg mht. innemiljø, energibruk, økologi med nærhet til offentlig transport. Det planlegges samtidig oppgradert infrastruktur i planområdet, særlig for myke trafikanter. Dette skal bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet i området, som igjen kan bidra til å øke andelen gående og syklende i Bergen kommune.

Det nye kontorbygget er skissert med et bruksareal på 15.796 kvadratmeter. Inklusive parkeringsarealer blir totalarealet på 20.805 kvadratmeter.

I kveld ble planforslaget vedtatt av Bergen bystyre med noen endringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Veidekke kjøper Bergen-entreprenør

Nyheter / torsdag 18. august 2022

SBB solgte i Åsane

Nyheter / onsdag 17. august 2022

Flytter til Kokstaddalen 5-7

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Har planer om boliger og dagligvare i Fyllingsdalen

Nyheter / tirsdag 16. august 2022

Salget av Aibel-bygget ga gevinst på 350 millioner

Nyheter / mandag 15. august 2022

Bergenske Eiendomskreditt med rekordresultat

Nyheter / fredag 12. august 2022

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no