Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ARKITEKTKONKURRANSE: Det har vært avholdt arkitekturkonkurranse for utforming av nybygg på den 6,7 dekar store tomten. Fotomontasje: B+B arkitekter

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Bak DNB ønsker GC Rieber Eiendom å oppføre et bygg med et bruksareal på 6.200 kvadratmeter.

Tore Årdal

torsdag 2. juli 2020 9:30 (Oppdatert 4. august 2020 18:42 )

På vegne av GC Rieber Eiendom foreslår Abo plan og arkitektur detaljregulering for et område ved Solheimsviken. Feltet som ønskes utviklet, ligger ved krysset mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for kontor og tjenesteyting.

Av planforslaget som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, fremgår det at selskapet ønsker å oppføre et bygg med et bruksareal på 6.200 kvadratmeter.

– Planforslaget bygger opp under nullvekstmålet ved å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser i et A-område, med god kommunikasjon til buss og bybane. Målsettingen med nullvekstmålet er at personbiltrafikken, både til eksisterende arbeidsplasser og til nye arbeidsplasser, i sum må avvikles mer miljøvennlig enn ved dagens situasjon. Med planforslaget unngår man en økning i personbiltrafikken som følge av etablering av nye arbeidsplasser, skriver Abo plan og arkitektur.

På grunn av beliggenheten har det vært fokus på arkitektur og hvordan et nybygg kan gjenspeile eldre bebyggelsesstruktur langs Michael Krohns gate og nyere bebyggelse langs Damsgårdsveien. Det har vært avholdt arkitekturkonkurranse for utforming av nybygg på den 6,7 dekar store tomten.

Plan- og bygningsetaten har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

– Vi slutter oss til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget, skriver etaten i et fagnotat, men påpeker at forslaget utfordrer rammene hva gjelder maksimal byggehøyde og tillatt grad av utnyttelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Får ikke solgt prakteiendommen

Nyheter / tirsdag 4. august 2020

Stordalen tar over hotell i Bergen

Nyheter / tirsdag 4. august 2020

Kommunalt selskap selger ti tomter i Bergen

Nyheter / torsdag 9. juli 2020

Geir Hove frykter akutt krise i Bergen sentrum

Nyheter / onsdag 8. juli 2020

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no