Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ARKITEKTKONKURRANSE: Det har vært avholdt arkitekturkonkurranse for utforming av nybygg på den 6,7 dekar store tomten. Fotomontasje: B+B arkitekter

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Bak DNB ønsker GC Rieber Eiendom å oppføre et bygg med et bruksareal på 6.200 kvadratmeter.

Tore Årdal

torsdag 2. juli 2020 9:30 (Oppdatert 22. oktober 2020 13:02 )

På vegne av GC Rieber Eiendom foreslår Abo plan og arkitektur detaljregulering for et område ved Solheimsviken. Feltet som ønskes utviklet, ligger ved krysset mellom Damsgårdsveien og Michael Krohns gate. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for kontor og tjenesteyting.

Av planforslaget som nå er lagt ut til offentlig ettersyn, fremgår det at selskapet ønsker å oppføre et bygg med et bruksareal på 6.200 kvadratmeter.

– Planforslaget bygger opp under nullvekstmålet ved å tilrettelegge for kontorarbeidsplasser i et A-område, med god kommunikasjon til buss og bybane. Målsettingen med nullvekstmålet er at personbiltrafikken, både til eksisterende arbeidsplasser og til nye arbeidsplasser, i sum må avvikles mer miljøvennlig enn ved dagens situasjon. Med planforslaget unngår man en økning i personbiltrafikken som følge av etablering av nye arbeidsplasser, skriver Abo plan og arkitektur.

På grunn av beliggenheten har det vært fokus på arkitektur og hvordan et nybygg kan gjenspeile eldre bebyggelsesstruktur langs Michael Krohns gate og nyere bebyggelse langs Damsgårdsveien. Det har vært avholdt arkitekturkonkurranse for utforming av nybygg på den 6,7 dekar store tomten.

Plan- og bygningsetaten har ingen merknader til planprosessen så langt, og vurderer mottatt planmateriale til å ha tilfredsstillende kvalitet til å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

– Vi slutter oss til hovedformålet og det planfaglige grepet i planforslaget, skriver etaten i et fagnotat, men påpeker at forslaget utfordrer rammene hva gjelder maksimal byggehøyde og tillatt grad av utnyttelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Her kommer Samfunnssikkerhetens hus

Nyheter / torsdag 21. januar 2021

Midgard Gruppen flippet eiendom på Straume

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Har handlet eiendom for en halv milliard under pandemien

Nyheter / tirsdag 19. januar 2021

Her kan det komme 22 boliger

Nyheter / søndag 17. januar 2021

Sykehusbygg blir boliger

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Ny markedssjef i Vestenfjeldske: – Tror flere vil søke mot Bergen sentrum

Nyheter / torsdag 14. januar 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no