Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

10.400 KVM: På det 47,5 mål store planområdet legges det til rette for en bebyggelse med et nytt bruksareal på ca. 10.400 kvadratmeter. Ill: Mistrol

Skal oppføre nybygg for lager og plasskrevende varehandel

Safari Eiendom AS skal leie ut til Neumann Bygg, som solgte sin kremeiendom til OBOS.

Tore Årdal

tirsdag 17. januar 2023 14:02 (Oppdatert 8. februar 2023 6:41 )

På vegne av Safari Eiendom AS foreslår Ard Arealplan detaljregulering for Fagerdalen ved Lønborglien nord i Bergenhus bydel. I planforslaget legges det til rette for å erstatte deler av eksisterende bygningsmasse med et større nybygg for lager og plasskrevende varehandel.

Planforslaget innebærer en videreføring av dagens virksomhet i området, hvor det har vært drevet trelasthandel siden 1950-tallet. Forslagsstiller skal leie ut til Neumann Bygg AS, og planforslaget er tilpasset Neumann sin virksomhet og behov. Kryss mellom fylkesveg Helleveien og kommunal veg Lønborglien foreslås utbedret, samt utbedring av privat atkomstveg Fagerdalen.

– Planområdet er godt egnet for næringsvirksomhet med forretning og lager, da det har vært næringsvirksomhet på området siden 50-tallet. Området er også lett å komme til, ettersom det ligger tett på fylkesveg og nært bussholdeplasser. I dag fremstår planområdet som noe rotete, og inneholder bygg av varierende standard. Forslaget vil derfor bidra til å løfte kvaliteten i nærområdet, fremgår det planforslaget, som er lagt ut til offentlig ettersyn.

På det 47,5 mål store planområdet legges det til rette for en bebyggelse med et nytt bruksareal på ca. 10.400 kvadratmeter.

– Forslagsstiller ønsker å transformere området ved å rive eksisterende bygningsmasse, som anses som udatert og saneringsmoden, og oppføre et nytt bygg. Foreslått formål er i hovedsak lager og forretning med tilhørende kontorer og utstillingsrom. Den eksisterende arealkrevende handelsvirksomheten i området ønskes videreført, skriver Ard Arealplan i planforslaget.

Neumann Bygg AS må relokalisere virksomheten, ettersom OBOS skal overta sjøfronten i Skuteviken for å bygge boliger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Vil rive fryseboksen på Bontelabo

Nyheter / torsdag 9. februar 2023

Planlegger hotell med 180 rom i Os

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Flytter fra sentrum til Kokstad med 50 ansatte

Nyheter / onsdag 8. februar 2023

Vil bygge 130.000 kvm på Kokstad

Nyheter / mandag 6. februar 2023

Lagersjefen med store ambisjoner på Vestlandet

Nyheter / torsdag 2. februar 2023

Kjøpte to eiendommer i Bergen sentrum

Nyheter / tirsdag 31. januar 2023

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no