Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

SAMFUNNSKRITISK: Store samfunnsmessige interesser er knyttet til at samfunnskritisk offentlig infrastruktur sikres i Rådalen. Foto: Google

Skal regulere et område på 800 mål

Planområdet er viktig for både kommunalteknisk drift og flere private virksomheter, samt for idrett og landbruk.

Tore Årdal

tirsdag 12. oktober 2021 20:44 (Oppdatert 25. november 2021 19:22 )

Store samfunnsmessige interesser er knyttet til at samfunnskritisk offentlig infrastruktur sikres i Rådalen. Byrådet vil blant annet at planen skal utrede konsekvensene av karbonfangst og -lagring.

Området som skal reguleres gjennom offentlig områdeplan, er på 800 dekar og omfatter et eksisterende nærings- og anleggsområde, kommunaltekniske anlegg og arealer for landbruk- og idrettsformål. I dag består næringsaktiviteten i området av en rekke ulike virksomheter som omfatter avfallhåndtering i kommunal og privat regi, produksjon av asfalt, betong og steinfrakturer samt flere andre private virksomheter.

– Vi må se helhetlig på Rådalen, sikre at vi ivaretar samfunnsviktige- og kritiske funksjoner på best mulig måte, og det skal og må være involvering og medvirkning fra alle som har interesser i området, uttaler byråd Thor Haakon Bakke i forbindelse at arbeidet med den offentlige reguleringsplanen for Rådalen, Stend og Rå starter opp.

Les også: Eiendomsinvestorer tiltalt for grovt forsikringsbedrageri

Byrådet er opptatt av at planarbeidet sikrer gode rammevilkår for en fremtidsrettet og bærekraftig drift, og muligheter for å videreutvikle og styrke innbyrdes synergier mellom virksomheter i næringsområdet, for om mulig legge å til rette for mer sirkulære verdikjeder.

BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen er det største punktutslippet til CO2-utslipp i Bergen. Mulighetene for å redusere disse utslippene avhenger av om man får til karbonfangst og -lagring for anlegg som forbrenner ikke resirkulerbart avfall. I tråd med Grønn Strategi ønsker byrådet derfor at ny teknologi for CO2-fangst tas i bruk på anlegget så snart som mulig.

Biogassanlegget til Vann- og avløpsetaten behandler i dag kun slam fra avløpsanlegg og septiktanker. Byrådet ønsker at arealbehov til eventuell produksjon av biogass av matavfall kartlegges og vurderes opp mot arealbehov for annen virksomhet knyttet til håndtering av avfallsressurser.

En annen målsetting med med planarbeidet er å etablere en sammenhengende grønn buffer rundt næringsområdet og avklare behov for vei- og kryssutbedringer og håndtering av overvann. Planarbeidet vil også se på mobilitetsløsninger til viktige målpunkt for gående, syklende og kollektivreisende.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Aibel-bygget på Kokstad for 855 mill.

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Her kan det komme 200 boliger

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Bygger for bakerikjede – nå kan selskapet ese ut

Nyheter / onsdag 1. desember 2021

Selger industrieiendom med utviklingspotensial

Nyheter / mandag 29. november 2021

Blar opp 128 mill. på Ågotnes

Nyheter / torsdag 25. november 2021

Nektet for å ha tent på sitt eget hus. Så fant politiet kvittering for 16 liter rødsprit

Nyheter / torsdag 25. november 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no