Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LINK Arkitekturs Grethe Haugland har hentet Håkon Iversen til sin satsing på bærekraftig byutvikling.

Skal satse på bærekraftig byutvikling

LINK Arkitektur har ansatt byurbanist Håkon Iversen. Nå skal arkitektfirmaet satse tyngre på smarte bærekraftige by- og utviklingsprosjekter.

Dag-Jørgen Saltnes

torsdag 17. juni 2021 5:46 (Oppdatert 26. juli 2021 21:55 )

LINK Arkitektur har analysert de samfunnsutfordringer der man har størst mulighet til å påvirke i prosjekter og identifisert hvilke tiltak som gir best effekt til FNs globale bærekraftsmål.

– Ved å involveres allerede i tidlig fase kan vi evaluere hvilke bærekraftsaspekter som gir størst verdi i hvert enkelt prosjekt i stedet for å velge en forhåndsbestemt løsning. Vårt løfte til kundene er å ta ansvar for den holistiske faglige vurderingen, prioritere og ta aktive valg på den komplekse bærekraftagendaen. På denne måten oppnås størst mulig lønnsomhets- og bærekraftseffekt i hvert enkelt prosjekt, forklarer administrerende direktør Grethe Haugland.

Med to tredjedeler av energirelaterte klimagassutslipp knyttet til urbane forbruksmønstre, vil LINK Arkitektur jobbe for å fremme infrastruktur for myk mobilitet som bidrar til reduserte klimagassutslipp.

«Bytransformasjon favner om arkitektonisk omforming av eksisterende bystruktur, endring av bebyggelsesmønster, nye teknologi- og mobilitetsløsninger og ombruk av bygningens form. Funksjonelle og innbyggervennlige byer vil trenge grønne infrastrukturløsninger som er integrert med eksisterende byinfrastruktur både over bakken og under bakken», skriver LINK i en melding.

– Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Vi må planlegge nå for fremtidens gode byer å bo i. Som arkitektfirma ønsker vi å bidra med viktig kompetanse innen urban utvikling. Det innebærer å søke løsninger som både er verdiskapende, utradisjonelle og bidrar til å realisere det optimale potensialet i ethvert prosjekt når det gjelder sosial, miljømessig og smart økonomisk bærekraft. Vi har en hvass ambisjon om at vi skal bidra til å bære det grønne skiftet, enten det gjelder by eller bygd, sier Håkon Iversen.

Han er ansatt for satsingen på den bærekraftige byutviklingen. Ifølge LINK Arkitektur handler bærekraftig bytransformasjon om å skape attraktive steder og byrom som bidrar til et godt byliv og bygger stolthet, tilhørighet, økt interaksjon mellom mennesker og bedre helse. Ambisjonen er å utnytte byens kvaliteter og potensial for å øke trivsel og å skape trygge steder med identitet, attraktivitet og verdi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Entra-byggene i Bergen gjennomgår en omfattende rehabilitering

Nyheter / onsdag 28. juli 2021

Vil bygge 203 nye boliger øst for Flesland

Nyheter / mandag 26. juli 2021

Justerer fremdriftsplanen for Dokken

Nyheter / onsdag 21. juli 2021

Skal utarbeide eiendomsstrategi for Bergen kommune

Nyheter / mandag 19. juli 2021

Har planer om 300 boliger ved fremtidig bybanestopp i Åsane

Nyheter / torsdag 15. juli 2021

Satser stort på boligbygging i lille Arna

Nyheter / mandag 12. juli 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no