Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

ØNSKET UTVIKLING: Transformasjonen av planområdet er del av ønsket forlengelse av dagens bysentrum. Foto: Google

Slik er planene for Bergen Byarena

Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property vil bygge 800 boliger, hotell, kinosenter, kontorer, nærings- og servicearealer i tillegg til en byarena for internasjonale arrangementer.

Tore Årdal

torsdag 12. november 2020 10:42 (Oppdatert 28. januar 2021 6:31 )

I juni i år fattet Bergen bystyre vedtak om forpliktelse av salg av eiendom til etablering av en privatfinansiert byarena på Nygårdstangen. Bak planene står Nygårdstangen utvikling v/Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property.

I august bestilte Opus Bergen oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for planområdet, som omfatter Bystasjonen med ca. 70 butikker, Bygarasjen med 2.205 parkeringsplasser, kollektivterminal for buss og bybanestopp samt Trekanttomten på Nygårdstangen. Den søndre delen av planområdet er i dag i bruk som oppstillingsplass for større kjøretøy.

Internasjonal destinasjon

– Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en byarena/kamparena for internasjonale arrangementer for idrett, konsert, og kongress/konferanser. Målet med arenaen er å styrke Bergen som en helårig internasjonal destinasjon, fremgår det av planinitiativet.

Gjennom sambruk med øvrig eksisterende byvev skal Bergen byarena være et foregangsprosjekt for bærekraftig stedsutvikling med høy arkitektonisk kvalitet. I tillegg til byarena legges det opp til etablering av 800 boliger, hotell, kinosenter, kontorer, nærings- og servicearealer.

Transformasjonen av planområdet er del av ønsket forlengelse av dagens bysentrum og byromsstruktur, kulturakse, grøntdrag og historiske akse sydover til sjøfronten og byens store lunge, Store Lungegårdsvann. Det skal legges opp til at terminalområdet i øst på et senere tidspunkt kan videreføre ønsket transformasjon.

Byens nav

– Kollektivterminalen i planområdet er byens nav for kollektivtransport. Arealeffektivisering av eksisterende kollektivterminal skal ses i lys av det overordnede ønsket om reduksjon av personbilbehov (fortettingspolitikk) i sammenheng med forventet folkevekst og fortetting av Bergen sentrum. Gående og syklende skal ha hovedprioritet på bakkeplan, skriver Opus Bergen i planinitiativet.

Det skal være aktive fasader mot viktige byrom på bakkeplan. I tillegg skal det etableres gode og sammenhengende forbindelseslinjer, samt byrom av god kvalitet.

Planarbeidet gjennomføres som en privat reguleringsplanprosess, men med tettere dialog og samhandling enn en ordinær planprosess tilsier. Det er ønske fra forslagsstiller om en organisering/prosess for arbeidet som muliggjør en tettere samhandling med kommunens administrative og politiske ledelse, eksempelvis ved en styringsgruppe med deltakelse fra både kommune og forslagsstiller.

– Noe mangelfullt

I oppstartsmøtet i september uttalte PBE at planinitiativet er «noe mangelfullt».

– Det er uklart hvor i planområdet ulike funksjoner og aktiviteter er tenkt lokalisert. Vi savner enkle ideskisser og beskrivelse av planlagt bebyggelse (f.eks. med tanke på riving og bevaring), samt volum og byggehøyder, påpekte PBE, som mener det ikke er sannsynliggjort at vilkårene i bystyresaken er mulig å oppfylle.

– Vanligvis ville vi bedt om et bedre beslutningsgrunnlag for oppstartsmøtet. Et mangelfullt planinitiativ bidrar til at kommunens innledende vurderinger blir generelle og overordnede. Det kan bli nødvendig å endre/supplere tema som må utredes i planprosessen. På grunn av bystyrets forventninger til fremdrift i saken har Plan- og bygningsetaten likevel vurdert at det er riktig å avholde oppstartsmøte nå, fremgår det av referatet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Helse Bergen dømt til å betale millionerstatning til entreprenør

Nyheter / onsdag 27. oktober 2021

Proptech Bergen dobler utleiearealet

Nyheter / tirsdag 26. oktober 2021

Har kuttet i boligprosjekt på Nøstet

Nyheter / tirsdag 26. oktober 2021

Rigger seg for vekst – samles i Førde

Nyheter / mandag 25. oktober 2021

– Dokken blir en gave til byen

Nyheter / fredag 22. oktober 2021

Uenighet om honorar ender i rettssalen

Nyheter / torsdag 21. oktober 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no