Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LOGISTIKKBYGG: Bergen Næringsbygg planlegger å oppføre to nye logistikkbygg med en vei mellom. Ill: Opus Bergen

– Stor etterspørsel etter ytterligere næringsarealer

Bergen Næringsbygg AS ønsker å utvide og videreutvikle det eksisterende næringsområdet på Sandbrekketoppen.

Tore Årdal

tirsdag 21. april 2020 0:51 (Oppdatert 2. juli 2020 9:33 )

På vegne av Bergen Næringsbygg AS har Opus Bergen bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Sandbrekketoppen 30. Planområdet ligger ca. 1 km langs kjørevei fra Nesttun sentrum.

– Bakgrunnen for planinitiativet er et ønske om å utvide og videreutvikle det eksisterende næringsområdet. Det er stor etterspørsel etter ytterligere næringsarealer i området. Eksisterende leietakere har behov for mer areal til sine virksomheter for å kunne fortsette driften, skriver Opus Bergen i redegjørelsen.

Det er ikke rom for utvidelse av den eksisterende bygningsmassen, ettersom eksisterende trafikkarealer på området er nødvendig for manøvrering av store kjøretøy, lagring av utstyr og for drift av virksomhetene.

– Man ønsker å transformere deler av området som i dag er bebygget ved å rive eksisterende bygningsmasse, samt å utvide noe inn i grønnstruktur. Det planlegges å føre opp to nye logistikkbygninger med en vei mellom. Områdene bak eksisterende bebyggelse som skal rives, ligger i dag en «bakevje» med noe parkering, lagring/deponering av diverse utstyr som stillas, avfall og ryddet vegetasjon, heter det i henvendelsen til PBE.

Det ene bygget kan oppføres inn i terrenget, hvorpå vegetasjon tilbakeføres oppå den nye bygningen. Det konseptuelle grepet er å «løfte på den grønne luggen», og skyve det tilpassede nye bygget inn under terreng.

– Konseptet vil ivareta både etablert næring, behov for utvidelse for å være konkurransedyktig, samt nabolagets behov for grøntareal. Naboers utsikt vil heller ikke endres i særlig grad med et slikt grep, påpeker Opus Bergen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Skal oppføre enda et kontorbygg ved Solheimsviken

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Solgte 45 prosent av prosjektet uten å bruke fem øre på PR

Nyheter / torsdag 2. juli 2020

Unntak og dispensasjon fra plankravet i KPA 2018 §3

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Frydenbø med storsatsing på Damsgård

Nyheter / onsdag 1. juli 2020

Vil rive to hus på Paradis og bygge dette

Nyheter / tirsdag 30. juni 2020

Tjente 276 mill. etter perfekt timet salg

Nyheter / torsdag 25. juni 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no