Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

LOGISTIKKBYGG: Bergen Næringsbygg planlegger å oppføre to nye logistikkbygg med en vei mellom. Ill: Opus Bergen

– Stor etterspørsel etter ytterligere næringsarealer

Bergen Næringsbygg AS ønsker å utvide og videreutvikle det eksisterende næringsområdet på Sandbrekketoppen.

Tore Årdal

tirsdag 21. april 2020 0:51 (Oppdatert 4. august 2020 18:43 )

På vegne av Bergen Næringsbygg AS har Opus Bergen bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Sandbrekketoppen 30. Planområdet ligger ca. 1 km langs kjørevei fra Nesttun sentrum.

– Bakgrunnen for planinitiativet er et ønske om å utvide og videreutvikle det eksisterende næringsområdet. Det er stor etterspørsel etter ytterligere næringsarealer i området. Eksisterende leietakere har behov for mer areal til sine virksomheter for å kunne fortsette driften, skriver Opus Bergen i redegjørelsen.

Det er ikke rom for utvidelse av den eksisterende bygningsmassen, ettersom eksisterende trafikkarealer på området er nødvendig for manøvrering av store kjøretøy, lagring av utstyr og for drift av virksomhetene.

– Man ønsker å transformere deler av området som i dag er bebygget ved å rive eksisterende bygningsmasse, samt å utvide noe inn i grønnstruktur. Det planlegges å føre opp to nye logistikkbygninger med en vei mellom. Områdene bak eksisterende bebyggelse som skal rives, ligger i dag en «bakevje» med noe parkering, lagring/deponering av diverse utstyr som stillas, avfall og ryddet vegetasjon, heter det i henvendelsen til PBE.

Det ene bygget kan oppføres inn i terrenget, hvorpå vegetasjon tilbakeføres oppå den nye bygningen. Det konseptuelle grepet er å «løfte på den grønne luggen», og skyve det tilpassede nye bygget inn under terreng.

– Konseptet vil ivareta både etablert næring, behov for utvidelse for å være konkurransedyktig, samt nabolagets behov for grøntareal. Naboers utsikt vil heller ikke endres i særlig grad med et slikt grep, påpeker Opus Bergen.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

DNB solgte på Sandsli

Nyheter / onsdag 23. juni 2021

Solgte utviklingstomt til OBOS – jakter nye eiendommer

Nyheter / tirsdag 22. juni 2021

Frykter omsetningssvikt i byggeperioden

Nyheter / mandag 21. juni 2021

Entra kjøper for 298 mill. av Trond Mohn-selskap

Nyheter / fredag 18. juni 2021

Bergen-selskap fikk nesten 300 millioner på bunnlinjen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Rekordår for transaksjoner i Bergensregionen

Nyheter / torsdag 17. juni 2021

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no