Estate Vest

Nyheter – Vest Norge

VARIASJON: En innsendt mulighetsstudie viser en variasjon i byggehøyde. Ill: Link Arkitektur

Storprosjekt på Mindemyren

FG Eiendom ønsker å utvikle boliger og noe næring/kontor på det 9,5 dekar store planområdet Kanalveien 98.

Tore Årdal

mandag 10. februar 2020 23:09 (Oppdatert 26. februar 2020 22:38 )

På vegne av FG Eiendom har Link Arkitektur bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Kanalveien 98 med flere adresser. Planområdet er på ca. 9,5 dekar.

Planområdet ligger på Mindemyren, et transformasjonsområde 3 km sør for Bergen sentrum. Området er lett tilgjengelig for gående og syklende, og det ligger rett ved fremtidige Kristianborg bybanestopp og knutepunkt bane-buss. Det er 650 meter til bybanestoppet på Wergeland.

Det ble avholdt veiledningsmøte hos PBE i november. Der ble diskutert i hvilken grad forslagsstiller kan utfordre områdeplanen på utnyttelse, og hvordan fagetaten tolker illustrasjonsplanen for Mindemyren samt hvor retningsgivende denne er. I tillegg ble det avklart hvilke bestemmelser og retningslinjer i vedtatt KPA18 og områdeplanen for Mindemyren som vil gjelde for planen.

Forslagsstiller ønsker å utvikle boliger og noe næring/kontor i planområdet. En innsendt mulighetsstudie viser en variasjon i byggehøyde. De høyeste bygningene er tenkt å ligge mot Kanalveien i sør og nord, mens bygningene i område «B» vil være lavere og følge KPA 18.

– Enkelte bygg utfordrer maksimalhøyden i områdeplanen med ca. to etasjer høyere en regulert maksimal høyde i områdeplanen. Samtidig trekkes andre deler av bygningsmassen ned i høyde. Bygget innenfor sentrumsområde S22 utfordrer byggehøyden mest. Spill og variasjon i bebyggelse og byrom skal gi en høyere arkitektonisk kvalitet og ytterligere kvalitetsmedier på uterom m.m., heter det i planinitiativet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Vest-Norge

Selger Hotel Ullensvang

Nyheter / torsdag 27. februar 2020

Bygger for 60 millioner på Askøy

Nyheter / onsdag 26. februar 2020

Vil fortsette å øke utlånene

Nyheter / mandag 24. februar 2020

160 møtte på samling for de unge

Nyheter / søndag 23. februar 2020

NHH med storrenovering

Nyheter / torsdag 20. februar 2020

Vil fylle byen med trær

Nyheter / onsdag 19. februar 2020

Nyhetsbrev Estate-Vest

Motta gratis nyhetsbrev fra estatevest.no